Lietuvos Respublikos Seimas

2001 02 26 posėdis

 1. SVARSTYTA:
 2. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-332.

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulį ir P.Papovą.

   

 3. SVARSTYTA:
 4. Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-305, Prezidento rinkimų įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-306, Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-307, Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-308, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 31 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-309, Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei Valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. IXP-310, Valstybės saugumo departamento įstatymo 27 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-311, Įstatymo “Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto patvirtinimo” papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-312, Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-313, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-314, Seimo kontrolierių įstatymo 30 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-315, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 26 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-316, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-317, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-318, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-319, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-320.

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulį ir P.Papovą.

   

 5. SVARSTYTA:
 6. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. IXP-273.

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, A.Rimą, A.Baurą, V.Tomaševski.

   

 7. SVARSTYTA:
 8. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo I skyriaus papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-321.

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.V.Indriūną, A.Rimą, A.Baurą, V.Tomaševski.

   

 9. SVARSTYTA:
 10. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 3, 9 ir 13 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-346.

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Rimą, A.Baurą, V.Tomaševski.

   

 11. SVARSTYTA:
 12. Vyriausybės įstatymo 45 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. IXP-104.

  KALBĖJO:

  Komiteto nariai: K.Rimšelis, P.Papovas, E.Masiulis, A.V.Indriūnas, A.Rimas, V.Matuzas.

  Balsuota, ar pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui: už – 7, prieš – 2. Pritarta.

  NUSPRĘSTA:

  Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

   

 13. SVARSTYTA:

Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 31 straipsnio pakeitimo" projektas Nr. IXP-348.

 

KALBĖJO:

Komiteto nariai: E.Masiulis, P.Papovas, K.Rimšelis.

Balsuota, ar pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui: už – 5, prieš – 1, susilaikė – 3. Pritarta.

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 01.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas