Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 02 28

 

 

Komitetas 2001 02 28 posėdyje svarstė Policijos veiklos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektą. Komitetas nusprendė pritarti, kad projektas būtų pateiktas Seimui svarstyti. Projektas numato, kad policija turi teisę panaudoti prievartą ir tais atvejais, kai būtina išgelbėti asmenį nuo savižudybės ar nuo kito akivaizdaus pavojaus jo gyvybei.

Svarstytas Susirinkimų įstatymo 8, 11, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriam Komitetas nusprendė taip pat pritarti ir teikti jį Seimui svarstyti. Projektas numato, kad turi būti panaikinti nereikalingi draudimai susirinkimams, ir suderintos įstatymo normos su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis.

Dalyvaujant R.Petrauskui (Generalinė prokuratūra), D.Bartusevičiui (Apeliacinis teismas) ir Tardymo departamento direktoriui S.Liutkevičiui, Komitetas svarstė Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos kreipimąsi. Posėdžio metu buvo aptartos dvi įstatymų įgyvendinimo problemos: atsakomybės už naminio alaus gamybą ir atsakomybės už melagingus liudytojų parodymus (remiantis “Respublikos” 2001 02 24 publikacija “Autoavarijos virto verslu” pagrindu). Komitetas nusprendė:

  1. Kreiptis į Sveikatos apsaugos ministrą ir Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos generalinį direktorių peržiūrėti savo 200 03 27 įsakymą Nr.182/110 ir suderinti jį su Alkoholio kontrolės įstatymo 20 straipsniu.
  2. Paprašyti Teisingumo ministerijos pateikti informaciją apie tai:

  1. kiek baudžiamųjų bylų teismai iškėlė dėl melagingų liudytojų parodymų, duotų civilinėse ir administracinėse bylose,
  2. ar Teisingumo ministerija yra apibendrinusi teismų sprendimus šiuo požiūriu: kiek teismų sprendimų yra su nurodymais, kad vienų liudytojų parodymai atmetami kaip prieštaraujantys kitų liudytojų parodymams bei kitiems įrodymams, ir kiek dėl tokių tikrovės neatitinkančių liudytojų parodymų iškelta baudžiamųjų bylų.

Komitetas mano, kad baudžiamųjų bylų iškėlimas meluojantiems liudytojams yra labai svarbus žmogaus teisių apsaugos veiksnys.

Komitetas svarstė klausimą dėl Lietuvos Respublikos namų ir žemės sklypų savininkų kreipimosi ir Kauno grąžintinų namų gyventojų teisių gynimo komiteto prašymo. Posėdyje dalyvavo Žemėtvarkos ir teisės departamento direktorė J.P etraškienė, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės direktorius K.Sabaliauskas ir direktoriaus pavaduotojas K.Kasperavičius, Lietuvos Respublikos namų ir žemės sklypų savininkųsąjungos atstovai – M.Vitkauskas, R.Šidiškis, R.Garbačiauskas, V.Valunta, R.Baltrušis ir A.Marcinkevičius, Kauno grąžintinų namų gyventojų teisių gynimo komiteto atstovai – H.Kebeikis, P.Stankevičius, A.Janickas. Komitetas nutarė skatinti politikų ir nevyriausybinių organizacijų dialogą, siekiant surasti šios svarbios problemos optimalų sprendimą.

Komitetas aptarė siūlymus Seimo pavasario sesijos darbų programai. Nutarta siūlyti teikti Seimui svarstyti šiuos įstatymo projektus:

 

 

 

  1. Policijos veiklos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektą.
  2. Susirinkimų įstatymo 8, 11, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.
  3. Seimo kontrolierių įstatymo pataisų projektą.
  4. Pilietybės įstatymo pataisų projektą.
  5. Tautinių mažumų įstatymo projektą.

Taip pat pasiūlyta Komiteto nariams iki š.m. kovo 1 d. papildomai pateikti savo siūlymus dėl Seimo pavasario sesijos darbų programos.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 02 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas