Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. vasario 26 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

2001 vasario 26 dieną Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

1.Svarstyta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos civilinėse ir baudžiamosiose bylose ratifikavimo įstatymo projektas IXP-333

Komitetas paskirtas papildomu.

Komiteto nariai, išklausę LR Prezidento atstovą A. Abramavičių, komiteto patarėją A.Kabišaitį bei apsitarę, nusprendė bendru sutarimu pritarti iniciatorių pateiktam projektui.

 

2.Svarstyta: Konvencijos dėl išlaikymo pareigoms taikytinos teisės ratifikavimo įstatymo projektas IXP-334.

 

TTK paskirtas papildomu.

Komiteto nariai, išklausę LR Prezidento atstovą A.Abramavičių bei komiteto patarėją A. Kabišaitį bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam projektui.

 

3.Svarstyta: Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 31 straipsnio pakeitimo" projektas IXP-348

 

TTK papildomas.

Komiteto nariai, išklausę komiteto patarėją L.Zdanavičienę bei projekto išvadų rengėją A. Vidžiūną nusprendė bendru sutarimu siūlyti Seimui projektui nepritarti.

 

4.Svarstyta: Baudžiamojo kodekso 239(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-158.

 

Projekte siūloma pripažinti netekusiu galios LR baudžiamojo kodekso 2391 straipsnį, kadangi už azartinių lošimų įstatymo pažeidimus numatyti pakeitimai bei papildymai ATPK .

Komiteto nariai, išklausę LR Prezidento patarėją A.Abramavičių, komiteto patarėją A.Kabišaitį, Finansų ministerijos atstovus, bendru sutarimu nusprendė įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, o taip pat pasiūlė parengti šio įstatymo įgyvendinimo projektą.

5. Svarstyta: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 184, 224, 259(1) straipsnių

pakeitimo ir kodekso papildymo 173(18) ir 247(8) straipsniais įstatymo projektas IXP-159.

Projektas numato baudas už azartinių lošimų reglamento arba organizavimo tvarkos pažeidimus.

Komiteto nariai, išklausę patarėją L.Zdanavičienę, Finansų ministerijos atstovus bei padiskutavę, nusprendė bendru sutarimu pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Pirmininkaujantis J.Bernatonis pristatė naujų projektų esmę ir paskyrė projektų išvadų rengėjus.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 27.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas