Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. vasario 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas IXP-331(2).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 11, "susilaikė" - 1 komiteto narys).
  2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

2.SVARSTYTA:

Dėl Ekonomikos komiteto atstovų Ūkio ministerijoje sudaromoje darbo grupėje "Dėl turto privatizavimo efektyvumo didinimo".

NUSPRĘSTA:

Ekonomikos komiteto atstovais Ūkio ministerijoje sudaromoje darbo grupėje "Dėl turto privatizavimo efektyvumo didinimo" paskirti P.Vilką ir J.Budrevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

3. SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tuniso Respublikos Vyriausybės sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo įstatymo projekto IXP-335 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvados rengėjais paskirti J.Veselką, V.Greičiūną ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. kovo 2 dienos.

 

4. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR Seimo nutarimo "Dėl privatizavimo komisijos" projekto IXP-137 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti P.Vilką, J.Budrevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

5. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-111 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvados rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Razmą ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. kovo 9 dienos.

 

6. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR turizmo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-271 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvados rengėjais paskirti S.Burbienę, K.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. kovo 9 dienos.

 

7. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 37(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-349 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

 1. Komiteto išvados rengėjais paskirti V.Orechovą, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).
 2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. kovo 9 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Elektros energijos eksporto kainos pagrįstumo problemos.

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas