Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 02 26 dienos posėdį

Komitetas išklausė švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus ir ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktoriaus Arūno Plikšnio informaciją apie parengtą vadinamojo “moksleivio krepšelio“ projektą. Šį projektą parengti buvo pavesta Vyriausybės 2000 metų spalio 4 dienos posėdyje. Jo tikslai yra efektyviau naudoti švietimui skiriamas lėšas ir taip gerinti švietimo paslaugų kokybę, sudaryti realias galimybes teikti piliečiams tokias švietimo paslaugas, kurios būtų prieinamos pagal jų galias ir poreikius. Tai padėtų sutvarkyti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą, sudaryti vienodas galimybes kaimo ir miesto moksleiviams įgyti kokybišką išsilavinimą, sudarytų palankesnes sąlygas steigtis nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Pagal šį projektą numatoma, kad kasmet valstybė nustato bazinį finansavimą vieno sutartinio moksleivio (miesto mokyklą lankančio 8 klasės normalios sveikatos moksleivio) ugdymui. Šis lėšų kiekis ir vadinamas “moksleivio krepšeliu”. “Moksleivio krepšelio” lėšos naudojamos ugdymo planui įgyvendinti (pedagogų atlyginimams ir socialiniam draudimui), pedagogų kvalifikacijai, ugdymo priemonėms, valdymui, mokyklos bibliotekai, pedagoginei psichologinei pagalbai. Sutartinių moksleivių skaičius mokykloje nustatomas pagal realų mokyklą lankančių moksleivių skaičių bei taikant papildomus koeficientus, pvz., neįgaliesiems moksleiviams, skirtinguose mokyklų tipuose, kaimo ir miesto mokykloje besimokantiems ir kt.

Komitetas iš esmės pritarė pateikto projekto idėjai ir pasiūlė ministerijai pagal jį atlikti eksperimentą, kad būtų išvengta klaidų ir nebūtų diskredituota iš tiesų racionali finansavimo sistema.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 26.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas