Lietuvos Respublikos Seimas

2001 02 26 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstyti Azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154(2) ir Azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154A. Pritarta Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(2) bendru sutarimu.
  2. Pritarta Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155 bendru sutarimu;
  3. Pritarta Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-157(2) bendru sutarimu;
  4. Pritarta Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-225(3) su Teisės departamento pastaba - "Atkreipti dėmesį, kad įstatymo oficialaus paskelbimo šaltinių sąrašą reikia papildyti šaltiniu "2000, Nr.92-2880" bei projekto 2 straipsnyje nurodyti konkrečią šio įstatymo įsigaliojimo datą";
  5. Apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo narių A.Bauros, V.Einorio ir V.Rinkevičiaus pasiūlymai Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(2).

NUSPRĘSTA:

  1. Nepritarti Lietuvos Respublikos Seimo nario A.Bauros pasiūlymams Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(2).
  2. Balsavime dalyvavo 7 komiteto nariai.

   Už Seimo nario A.Bauros pasiūlymus balsavo 1 komiteto narys - R.Karbauskis;

   Prieš 6 komiteto nariai (K.Glaveckas, A.Plokšto, E.Savickas, R.Palaitis, G.Šivickas, Alg.Butkevičius);

   Susilaikiusių nebuvo.

  3. Nepritarta Lietuvos Respublikos Seimo narių V.Einorio ir V.Rinkevičiaus pasiūlymams Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(2).

Balsavime dalyvavo 7 komiteto nariai.

Už Seimo narių V.Einorio ir V.Rinkevičiaus pasiūlymus balsuojančių nebuvo;

Prieš balsavo 6 komiteto nariai (K.Glaveckas, A.Plokšto, E.Savickas, R.Palaitis, G.Šivickas, Alg.Butkevičius);

Susilaikė 1 komiteto narys R.Karbauskis.

5. Apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo nario J.Veselkos pasiūlymai Lietuvos Respublikos indėlių draudimo įstatymo projektui Nr.IXP-253(2), įregistruoti Seime 2001 02 23 d. 9 val. 10 min.

NUSPRĘSTA:

  1. Iš dalies pritarti pasiūlymui patobulinti įstatymo projekto 5 straipsnio 4 dalies, trečio sakinio redakciją ir ją išdėstyti taip:

"Indėlininko teisės gauti draudimo išmoką terminas galioja ne ilgiau kaip 5 metus nuo draudiminio įvykio dienos".

2. Nepritarti visiems kitiems Seimo nario J.Veselkos pasiūlymams, įregistruotiems Seime 2001 02 23 d. 9 val. 10 min.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 02 26.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas