Lietuvos Respublikos Seimas

2001 02 21 posėdis

 1. SVARSTYTA:
 2. Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-175(2).

  KALBĖJO:

  Komiteto nariai: K.Rimšelis, E.Masiulis, P.Papovas, A.V.Indriūnas, G.Didžiokas, J.Jurkus, V.Matuzas, V.Tomaševski.

  Balsuota, ar pritarti Seimo frakcijos seniūno patarėjo pareigybės įvedimui. 8 - už; 4 - prieš. Pritarta.

  Balsuota, ar pritarti, kad į įstatymo projektą būtų įrašytas straipsnis, kuriuo nustatomas šio įstatymo įsigaliojimas nuo 2002 m. sausio 1 d. 6 - už, 5 - prieš, 1 – susilaikė. Pritarta.

  NUSPRĘSTA:

  Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

   

 3. SVARSTYTA:
 4. Seimo statuto “Dėl Seimo statuto 31 straipsnio pakeitimo” projektas Nr. IXP-348.

  KALBĖJO:

  Komiteto nariai: A.V.Indriūnas, A.Rimas, P.Papovas.

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulį, A.V.Indriūną, P.Papovą.

   

 5. SVARSTYTA:
 6. Komiteto narių skyrimas atsakingais už ryšius su Lietuvos savivaldybių asociacija.

  NUSPRĘSTA:

  Atsakingais už ryšius su Lietuvos savivaldybių asociacija paskirti S.Lapėną, A.Rimą ir V.Matuzą.

   

 7. SVARSTYTA:
 8. Vietos savivaldos įstatymo pataisų, gautų iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, svarstymas.

  KALBĖJO:

  Komiteto nariai: S.Lapėnas, K.Rimšelis, P.Papovas, E.Masiulis; LSA prezidentas B.Ropė.

  NUSPRĘSTA:

  Sprendimą dėl Vietos savivaldos įstatymo pataisų priimti kitame komiteto posėdyje.

   

 9. SVARSTYTA:

Dėl TAIEX biuro organizuojamų “klausimų – atsakymų” sesijų Seimo nariams ir komitetų darbuotojams.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti komiteto nariams apsispręsti dėl dalyvavimo TAIEX biuro organizuojamoje “klausimų – atsakymų” sesijoje Briuselyje.

2. Pasiūlyti komiteto nariams pateikti svarstytinus klausimus pagal TAIEX siūlomas sesijų temas.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 23.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas