Lietuvos Respublikos Seimas

2001 02 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektą Nr.IXP-59. Posėdyje dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys: : Albinas Brokorius (LR Seimo Kaimo reikalų komiteto patarėjas), Darius Karvelis (LR Seimo Teisės departamento vyr. konsultantas), Rasa Leonienė (LR Prezidentūros referentė), Antanas Marcijonas (LR Seimo Teisės departamento vyr. konsultantas), Donatas Šimkus (LR Seimo Ekonomikos komiteto patarėjas Valdas Vaičiūnas (Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius). Komitetas po svarstymų bendru sutarimu pritarė komiteto išvadų projektui ir Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.P-59(3) projektui.

Informaciją apie kempinlige užkrėstos organinės medžiagos utilizavimo būdus ir galimybes pateikė p. Kazimieras Lukauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius. Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE arba kempinligė) kilmė nežinoma. Pirmą kartą liga nustatyta 1986 metais Didžiojoje Britanijoje. Kroicfeldo- Jakobo ligos forma nustatyta 1986 metais. Pagrindinis GSE plitimo kelias – per pašarus. Galvijai užsikrečia pirmaisiais gyvenimo metais, gaišta nuo 22 mėnesių iki 18 metų galvijai. Iš Didžiosios Britanijos GSE išplito į kitas šalis su galvijais ir mėsos kaulų miltais. GSE rizikos analizė rodo, kad daugelyje Europos šalių gali būti GSE užsikrėtusių galvijų, tai pasitvirtino visiškai neseniai Danijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Italijoje, nustačius GSE sergančius galvijus. Latvijoje ir Estijoje GSE nenustatyta. 1976 metais nustatyta, kad šia liga serga ir žmonės. Ši liga labai lėtinė, jokio gydymo ir profilaktinių priemonių nėra.

Pranešėjas pabrėžė, kad didelė šiuo metu problema yra specifinės pavojingos gyvūninės atliekos, kurias sudeginus liks pelenai, kuriuos taip pat reikės kaupti ir saugoti. Šių atliekų perdirbimui Lietuvoje planuojama statyti utilizacijos įmones Kaišiadoryse ir Rietave arba panaudoti įrenginius jau veikiančiose įmonėse.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas