Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 02 21

 

 

Komitetas 2001 02 21 posėdyje svarstė Pataisos darbų kodekso 23, 24, 25, 453, 50 ir 681 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-75. Svarstyme dalyvavo įstatymo projekto autorius Seimo narys A.Sakalas. Įstatymo projektu siekiama liberalizuoti pataisos darbų įstaigų režimą ir sukurti prielaidas asmenų, išėjusių iš laisvės atėmimo įstaigų, sėkmingai resocializacijai. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti Pataisos darbų kodekso 23, 24, 25, 453, 50 ir 681 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-75, tačiau siūlyti projekto autoriams išsiaiškinti, ar nereiktų, priimant pataisas, kartu spręsti jų įsigaliojimo nukėlimo klausimą, priklausomai nuo Vyriausybės informacijos apie pasirengimą įgyvendinti pataisas.

Taip pat Komitetas, remdamasis Seimo Statuto 70 straipsnio 1 dalies 4 punktu, svarstė klausimą dėl skundų ant Seimo kontrolierių tyrimo. Svarstyme dalyvavo Seimo kontrolieriai L.Kuodienė, K.Milkeraitis, G.Račinskienė, R.Valentukevičius, Z.Zamžickienė, Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tardymo skyriaus viršininkas R.Stasiulaitis. Komitetas nusprendė, kad nei Žmogaus teisių komitetui, nei Seimo kontrolieriams nėra pagrindo vertinti procesinių teismo, tardytojų ir prokurorų sprendimų. Žmogaus teisių komitetas aiškinsis, ar yra spragų teisės aktų sistemoje, o taip pat, ar tinkamai savo pareigas vykdo Seimui atskaitingi pareigūnai. Komitetas neturi spręsti klausimų, kurie yra teismo kompetencijoje. Seimo kontrolieriai turi naudotis įstatymo suteikta teise ginti žmonių teises teisme, o jeigu yra kliūčių šiuos ir kitus įstatymo įgalinimus vykdyti – siūlyti Žmogaus teisių komitetui sprendimus.

Komitetas nagrinėjo klausimą dėl pil. A.Bikulčiaus kreipimosi dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pataisų. Posėdyje dalyvavo Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktoriaus pavaduotojas V.Jonaitis. Komiteto nuomone, pil. A.Bikulčiaus kreipimasis į Komitetą dėl Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo yra pagrįstas, nes įstatymas pažeidžia ir suvaržo žmogaus teisės, apibrėžtas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir įtvirtintas Lietuvos Resppublikos Konstitucijoje. Šiuo metu yra rengiamos minėto įstatymo pataisos, kuriomis taip pat bus suderintos su naujai priimto Civilinio kodekso normomis.

Dalyvaujant Lietuvos žemės savininkų sąjungos vicepirmininkui R.Liakui ir Sąjungos nariui P.Pileckui, Komitetas išklausė Vilniaus miesto plėtros departamento direktoriaus A.Lukšo ir Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojo A.Klimkevičiaus informaciją apie tai, kaip ginamos žmogaus teisės, vykdant žemės reformą.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas