Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 02 21 dienos posėdį

Komitetui buvo pristatyta Lietuvos mokslo tarybos 2000 m. veiklos ataskaita. Ją pristatė Tarybos pirmininkas prof. Kęstutis Makariūnas. Posėdyje dalyvavo visi Lietuvos mokslo tarybos kolegijos nariai - nuolatinių komisijų pirmininkai, taip pat Tarybos patarėjai bei švietimo ir mokslo viceministras Albertas Žalys. Tarybos pirmininkas ir kiti svečiai atsakė į Seimo narių klausimus dėl Tarybos veiklos, dėl mokslo ir studijų institucijų restruktūrizavimo, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su mokslu ir studijomis rengimo. Komitetas nusprendė parengti Seimo nutarimo projektą "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2000 m. veiklos ataskaitos" ir jį svarstyti po 2 savaičių.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 21.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas