Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas dalyvavo Mokslų Akademijos 60-mečio minėjime

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 02 20

 

Šiandien Seimo Pirmininkas dalyvavo iškilmingoje Mokslų Akademijos Visuotinio susirinkimo sesijoje, skirtoje Mokslų Akademijos 60-mečiui pažymėti. Artūras Paulauskas savo sveikinimo kalboje pažymėjo, kad prieš 60 metų įkuriant Lietuvos mokslų akademiją buvo įkūnyta sena Jono Basanavičiaus, Lietuvos mokslo draugijos pirmininko ir kitų inteligentų dar "pirmojo" sąjūdžio laikų svajonė turėti nacionalinę mokslų akademiją.

“Sudėtingi istorijos vingiai, karas ir okupacijos neleido įgyvendinti esminių tautos ir mokslui pasišventusių žmonių lūkesčių. Tačiau net tarybiniais metais, nežiūrint į stiprius ideologijos varžtus ir marksistinę retoriką, Lietuvos mokslų akademija išliko ta terpė, kurioje brendo fundamentalusis mokslas, keliolikoje mokslinių institutų buvo atliekami svarbūs tyrimai, rūpinamasi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos bei kultūros vertybių išsaugojimu, nuolat diskutuojama dėl mokslo prestižo visuomenėje ir pastarosios švietimo,” – sakė A.Paulauskas.

Seimo Pirmininkas priminė, kad būtent Mokslų akademijoje, remiant kūrybinei inteligentijai, subrendo Sąjūdžio iniciatyvos, Žaliųjų ir kai kurie kiti demokratiški judėjimai, buvo parengtas Lietuvos Konstitucijos projektas.

“Mano giliu įsitikinimu, Lietuvos mokslų akademijos potencialas šiandien galėtų būti dar plačiau panaudojamas. Jos balsas galėtų būti ryškesnis, kuriant valstybei reikiamas mokslo programas, pasiūlant Vyriausybei, kaip efektyviau panaudoti mokslo potencialą, sprendžiant aktualias šaliai ūkio ir socialinio gyvenimo bei kultūros plėtotės, turtinimo problemas.

Savo ruožtu Seimas, jo Kultūros, švietimo ir mokslo komitetas dės visas pastangas, kad būtų greičiau priimta naujoji Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo redakcija, atsižvelgiant į pasiūlymus, kuriuos teikė Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba. Būtina įstatymiškai įteisinti pataisas ir teisės aktus liečiančius Lietuvos aukštojo mokslo įstatymą. Turiu galvoje tuos aktus, kurie reglamentuoja mokslo ir studijų institucijų vertinimo tvarką, taisykles ir kriterijus, finansavimą, mokslo institucijų nuostatus. Reikia skatinti mokslą ir technologinę plėtrą reglamentuojančio įstatymo rengimą, įstatymo esmingai sustiprinančio mokslo ir technologijų, mokslo ir verslo, mokslo ir ūkio subjektų gyvybingas sąsajas,” – savo kalboje pabrėžė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas

39 63 62
Naujausi pakeitimai - 2001 02 20.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas