Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. vasario 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-171.

NUSPRĘSTA:

1. Projektą atmesti, kadangi pateiktas įstatymo projektas sprendžia ne tik tabako gaminių reklamos draudimą, bet ir taikymo tvarką, kurią reglamentuoja Tabako kontrolės įstatymo 29 straipsnis. Priėmus pateikto įstatymo nuostatas, kad reklamos draudimas įsigalios tik nuo 2004 m. sausio 1 d., neaišku kokie apribojimai būtų taikomi reklamai iki 2004 m. sausio 1d. Todėl, sprendžiant tabako reklamos draudimo klausimą,būtina kartu svarstyti Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektus ("už" balsavo 9, "prieš" - 1, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2.Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

2.SVARSTYTA:

LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-171A.

NUSPRĘSTA:

1. Projektą atmesti, kadangi pateiktas įstatymo projektas sprendžia ne tik tabako gaminių reklamos draudimą, bet ir taikymo tvarką, kurią reglamentuoja Tabako kontrolės įstatymo 29 straipsnis. Priėmus pateikto įstatymo nuostatas, kad reklamos draudimas įsigalios tik nuo 2004 m. sausio 1 d., neaišku kokie apribojimai būtų taikomi reklamai iki 2004 m. sausio 1d. Todėl, sprendžiant tabako reklamos draudimo klausimą,būtina kartu svarstyti Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektus ("už" balsavo 9, "prieš" - 1, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

 

3.SVARSTYTA:

LR akcizų įstatymo 51 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 52 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-214.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 10, "prieš" - 1, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1) Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

“1) nedenatūruotam etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams, išskyrus šios dalies 2-7 punktuose nurodytus gėrimus ir medikamentus su vaistažolėmis, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, įregistruotus Lietuvos Respublikos valstybiniame vaistų registre, - 3200 litų už gryno etilo alkoholio hektolitrą;”

2) Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

“2) midaus trauktinėms (pagamintoms natūralaus bičių medaus pagrindu):

– 0,12 lito už 1 procentą tūrinės alkoholio koncentracijos litre gėrimo;"

3) Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

"3) vynui iš šviežių vynuogių - 150 litų už produkto hektolitrą;"

4) Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

“4) Kitiems fermentuotiems gėrimams:

kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procentų tūrio – 40 litų už produkto hektolitrą,

kitiems - 130 litų už produkto hektolitrą;"

5) Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

"5) tarpiniams produktams, išskyrus nurodytus šios dalies 6 punkte, kurių:

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio:

iki 2003 m. gruodžio 31 d.(imtinai) – 250 litų už produkto hektolitrą,

nuo 2004 m. sausio 1 d. – 150 litų už produkto hektolitrą;

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio:

iki 2003 m. gruodžio 31 d.(imtinai) – 370 litų už produkto hektolitrą,

nuo 2004 m. sausio 1 d. - 250 litų už produkto hektolitrą;"

6) Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

"6) tarpiniams produktams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą “vaisių-uogų vyno” apibūdinimą, taip pat tarpiniams produktams pagamintiems iš midaus, kurių:

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio – 130 litų už produkto hektolitrą;

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio - 200 litų už produkto hektolitrą;"

7) Pritarti 51 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytam akcizo tarifui alui:

"faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 7 procentai tūrio - 6,7 lito už hektolitrą produkto už kiekvieną 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos;

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 7 procentai tūrio – 10 litų už hektolitrą produkto už kiekvieną 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos.”

8) Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

"3. Mažos alų gaminančios įmonės (toliau - mažosios alaus daryklos) 100 tūkst. dekalitrų per metus realizuoto alaus taikomas 50 procentų mažesnis negu šio įstatymo 51 straipsnyje nustatytas akcizo alui tarifas. Šiame įstatyme mažąja alaus darykla, kuriai taikoma ši lengvata, laikoma per kalendorinius metus ne daugiau kaip 800 tūkst. dekalitrų alaus pagaminanti teisiškai ir ekonomiškai nuo jokios kitos alaus daryklos nepriklausanti alaus darykla, kurios gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kokios kitos alaus daryklos ir kuri nevykdo savo veiklos pagal kitos įmonės suteiktą licenciją. Šios lengvatos taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

4.SVARSTYTA:

Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-299.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 9, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

 1. Iš esmės pritarti įstatymo projektui.
 2. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam - Biudžeto ir finansų komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento bei Ekonomikos komiteto pastabas bei pasiūlymus.
 3. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

5.SVARSTYTA:

LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-181.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 11, "prieš" - 1 komiteto narys).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

6.SVARSTYTA:

LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas Nr.IXP-182.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 12 komiteto narių).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

7.SVARSTYTA:

LR komercinių bankų įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-183.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

8.SVARSTYTA:

LR įmonių bankroto įstatymo projektas Nr.IXP-330.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 10, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.Naujausi pakeitimai - 2001 02 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas