Lietuvos Respublikos Seimas

2001m. vasario 7 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

2001 m. vasario 7 d. komiteto posėdyje:

 

 

1.Svarstyta: Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-299

Komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą, išklausęs komiteto vyr. patarėją A.Kabišaitį, BFK patarėją G.Morkūną bei Lietuvos banko atstovus, nusprendė siūlyti pagrindiniam – Biudžeto ir finansų komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento bei TTK vyr. patarėjo A.Kabišaičio pareikštas pastabas.

 

2.Svarstyta: Vyriausybės įstatymo 45 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas (TTK papildomas).

Projektą pateikė Seimo narys Petras Papovas. Projekto autorius mano, kad nuostata "Vyriausybės kancleris pagal savo kompetenciją gali leisti pavedimus-rezoliucijas, išskyrus pavedimus Vyriausybės nariams ir Vyriausybės įstaigų vadovams” yra perteklinė ir prieštarauja Konstitucijai, todėl ją siūlo išbraukti.

Komiteto nariai, išklausę patarėją L.Zdanavičienę bei projekto autorių P.Papovą, sutartinai pritarė pateiktam įstatymo projektui.

3.Svarstyta: Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutarties ratifikavimo įstatymo projektas IXP-235.

Kadangi dėl pateikto įstatymo projekto nei komiteto vyr. patarėjas, nei Seimo Teisės departamentas pastabų neturėjo, projektui sutartinai buvo pritarta.

 

4.Svarstyta: Seimo nutarimo “Dėl privatizavimo komisijos “projektas IXP-137 (TTK papildomas).

Komiteto nariai, išklausę komiteto patarėją L.Zdanavičienę bei dalyvavusius svečius iš Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, nusprendė nepritarti pateiktam įstatymo projektui.

 

5.Svarstyta: Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo įstatymo projektas ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 189(14), 214(1) straipsniais, 214(8), 221, 224, 239, 241(1), 244, 246(2), 247(4), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektai IXP-242-243 .

 

Civilinio proceso kodekso papildymo įstatymo projekte papildomas 372 straipsnyje nustatytas sąrašas teismų ir kitų institucijų sprendimų, kurie yra vykdytini pagal šiame kodekse nustatytas taisykles. Į šį sąrašą įrašomi Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimai išieškoti piniginę baudą iš reklaminės veiklos ūkio subjektų. Analogiškai papildomas ir 373 straipsnis, kuriame nustatytas vykdomųjų dokumentų sąrašas, įrašant į jį Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos sprendimus išieškoti piniginę baudą iš reklaminės veiklos ūkio subjektų.

Komiteto nariai, išklausę komiteto patarėją A.Kabišaitį bei Ūkio ministerijos atstovę, bendru sutarimu nusprendė pritarti pateiktam įstatymo projektui IXP-242

 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 189(14), 214(1) straipsniais, 214(8), 221, 224, 239, 241(1), 244, 246(2), 247(4), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-243 tikslas nustatyti administracinę atsakomybę už Reklamos įstatymo pažeidimus fiziniams asmenims, reglamentuoti, kokios institucijos turi teisę nagrinėti šias bylas, skirti nuobaudas ir surašyti teisės pažeidimų protokolus.

Komiteto nariai, išklausę komiteto patarėją L.Zdanavičienę bei Ūkio ministerijos atstovę, nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui , tačiau nepritarė siūlymui plėsti sąrašą institucijų, įgaliotų nagrinėti bylas dėl reklamą reguliuojančių taisyklių, pažeidimų ir padaryti projekte pakeitimus, kad už administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos nustatytos baudos iki 1000 Lt., bylas nagrinėja ir baudas nustato įstatymo nustatytos institucijos, o tais atvejais, kai bauda viršija 1000 Lt, ir už pakartotinumą tokias bylas turėtų nagrinėti teismai.

Kitam komiteto posėdžiui parengti Reklamos įstatymo pakeitimus, susijusius su šiuo projektu.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 02 20.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas