Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. vasario 14 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

2001 vasario 14 dieną Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA: Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas ir jį lydintis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas Nr.IXP 330-331.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas paskirtas papildomu komitetu šiems projektams svarstyti.

Komitetas, išklausė komiteto patarėją A.Kabišaitį, komiteto posėdyje dalyvavusius svečius iš Ūkio ministerijos ir nusprendė iš esmės projektams pritarti, tačiau siūlyti Ekonomikos kaip pagrindiniam komitetui tobulinant projektą atsižvelgti į Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjo bei komiteto narių išsakytas pastabas.

2.SVARSTYTA: Turto arešto aktų registro įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-270

Teisingumo ministras Gintaras Bartkus pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymas yra parengtas atsižvelgiant į tai, jog pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, - Turto arešto aktų registras - viešas kompiuteriais tvarkomas valstybės registras, kuriame registruojami įstatymų nustatyta tvarka valstybės institucijų (pareigūnų) priimti turto arešto aktai.

Kadangi turto arešto aktų registro informacinės sistemos sukūrimo darbų viešojo pirkimo konkursas neįvyko ir savo veiklos negalės pradėti Turto arešto aktų registras, įstatymas negalės būti įgyvendintas 2001 m. kovo 1 d. Todėl teikiamu įstatymo pakeitimo projektu siūlome atitinkamai keisti įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, joje nustatant, jog įstatymas įsigalioja Turto arešto aktų registrui pradėjus darbą.

Komiteto nariai, išklausę komiteto patarėją A.Kabišaitį bei pasitarę, priėmė sprendimą projektui pritarti, bet jo įsigaliojimą numatyti nuo 2002 m. sausio 1 d.

Komiteto pirmininkas R.Šukys informavo komiteto narius apie susiklosčiusią situaciją, kurią išprovokavo BK 310 straipsnis, kurio 1 dalyje sakoma, kad už naminės degtinės, brogos ar kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimą, laikymą, gabenimą, pardavimą ar kitokį realizavimą, taip pat ir aparatų jiems gaminti, laikymą, gabenimą, pardavimą ar kitokį realizavimą- baudžiama laisvės atėmimu iki trejų metų ir bauda arba tik bauda, o šio straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad veika, numatyta šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, padaryta dideliais kiekiais baudžiama laisvės atėmimu nuo dviejų iki aštuonerių metų ir bauda.

Alkoholio kontrolės įstatymo 10 str. rašoma, kad alkoholinių gėrimų pripažinimo stipriais namų gamybos alkoholiniais gėrimais kriterijus nustato Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba. Komiteto pirmininkas pažymėjo, kad reikėtų peržiūrėti BK 310 straipsnį ir jį tobulinti. Komiteto nariai pavedė komiteto pirmininkui R.Šukiui ir D.Veličkai šiuo klausimu artimiausiu laiku surengti spaudos konferenciją.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 20.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas