Lietuvos Respublikos Seimas

Žemės ūkio ministro Kęstučio Kristinaičio atsakymas į Seimo Pirmininko kreipimąsi

 

Vasario pradžioje Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas kreipėsi į Žemės ūkio ministrą Kęstutį Kristinaitį prašydamas informuoti, kokių profilaktinių priemonių imamasi, kad būtų išvengta pavojingos gyvulių ligos – smegenų kempinligės - galimo paplitimo Lietuvoje. Savo kreipimesi A.Paulauskas prašė Žemės ūkio ministrą plačiau informuoti visuomenę kaip Lietuvos vartotojai ir rinka apsaugomi nuo potencialiai pavojingos produkcijos įvežimo iš tų Vakarų valstybių, kuriose smegenų kempinligės atvejų yra registruojama daugiausiai.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Kristinaičio atsakomajame rašte teigiama, kad “Lietuvoje šia liga sergančių galvijų nenustatyta, tačiau imamasi visų reikiamų priemonių rizikos faktoriams išvengti: sugriežtinta galvijų, įvežtų iš užsienio šalių, ir jų palikuonių sveikatos kontrolė, pašarų gamybos, sandėliavimo, realizavimo ir sunaudojimo ūkiuose apskaita ir kontrolė, atliekami nugaišusių ir turinčių nervų sutrikimų požymių galvijų tyrimai, gyvūninių atliekų sunaikinimas ir kontrolė.

Galvijų spongiforminės encefalopatijos kontrolės reikalavimų ir Galvijų spongiforminės encefalopatijos stebėsenos programos įgyvendinimui koordinuoti sudaryta komisija, kuri parengė Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) stebėsenos, rizikos faktorių analizės ir kontrolės programos projektą. Projektas bus teikiamas Vyriausybei. Numatytos informavimo, USE prevencijos ir kontrolės, galvijų, avių, ožkų skerdimo ir specifinių pavojingų medžiagų pašalinimo, nukenksminimo, sunaikinimo, nuostolių už priverstinai paskerstus dėl šios ligos gyvūnus kompensavimo priemonės ir joms įgyvendinti reikalingas lėšų poreikis.

LR vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektoriaus K.Lukausko 2001.02.05 įsakymu Nr.I-1 uždrausta importuoti į Lietuvos Respubliką galvijus ir jų produktus, jogurtus, kurių sudėtyje yra želatinos, gautos iš atrajotojų, žmonių maistui skirtą faršą ir separuotą mėsą, kiaulių pažandes, visų rūšių subproduktus, išskyrus kiaulių širdis, kepenis, liežuvius, ausis, o gyvuliams šerti – mėsos ir kaulų miltus, kraujo miltus, pašarų priedus, kurių sudėtyje yra perdirbtų gyvulinių baltymų. Minėtu įsakymu nustatyti papildomi reikalavimai, pagal kuriuos leista importuoti gyvūnus, jų produktus, žaliavas ir pašarus iš tų valstybių, su kuriomis yra suderinti veterinarijos sertifikatai…

… Į Lietuvą šiuo metu uždrausta įvežti produktus, kurie galėtų pakenkti žmonių sveikatai.

Tyrimai rodo, kad kol kas nėra pagrindo nerimauti ir dėl Lietuvoje išaugintų galvijų mėsos tinkamumo žmonių maistui.” – sakoma Žemės ūkio ministro Kęstučio Kristinaičio atsakomajame rašte į Seimo Pirmininko kreipimąsi.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 02 19.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas