Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 02 19 dienos posėdį

1. Komitetas apsvarstė Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutarties ratifikavimo įstatymo projektą IXP-235. Projektą posėdyje pristatė Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus vadovė Nijolė Matulevičienė. Priėmus teikiamą įstatymo projektą ir ratifikavus sutartį, galima tikėtis teigiamo poveikio autoriams – kompiuterių programų kūrėjams. Tinkama intelektinės nuosavybės apsauga paskatintų kūrybinę veiklą šioje srityje ir technologijų pažangą. Teigiamo Sutarties ratifikavimo poveikio taip pat galėtų tikėtis autoriai, kurių kūriniai viešai skelbiami internete, panaudojami elektroninėje leidyboje, kinematografijos kūrinių ir į fonogramas įrašytų kūrinių autoriai, taip pat legalaus verslo atstovai, užsiimantys legalia šios srities ūkine – komercine veikla. Komitetas nusprendė projektui pritarti ir siūlyti jį svarstyti Seimo plenariniame posėdyje.

2. Svarstytas klausimas dėl apskrities pavaldumo švietimo įstaigų. Posėdyje dalyvavo švietimo ir mokslo viceministrė Vaiva Vėbraitė, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktoriaus pavaduotojas Steponas Kulbauskas, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Gintautas Jakimavičius, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas Arvydas Klimkevičius ir socialinių reikalų ir švietimo departamento direktorius Jonas Vasiliauskas, “Vilnijos” draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva. 2000 – 2004 metų Vyriausybės programoje buvo numatyta įvykdyti apskričių reformą ir išplėsti savivaldybių teises – visas apskričių administracijoms pavaldžias įstaigas ir kitas institucijas perduoti tų miestų ir rajonų savivaldybėms, kurių teritorijoje jos yra. Tai numatoma atlikti iki 2003 metų IV ketvirčio. Siekiama suformuoti optimalią regiono administracinę sistemą, būtiną viešosioms paslaugoms teikti. Patvirtinus Vyriausybės programą labai sunerimo Vilniaus apskrities įsteigtos mokyklos. Posėdžio svečiai kalbėjo, kad būtina siūlyti Vyriausybei atsižvelgti į šiandieninę švietimo situaciją Rytų Lietuvoje, į tai, kad švietimo įstaigų tinklas šiame regione dar nebaigtas formuoti, ir švietimo įstaigų pavaldumo nekeisti. Be kita ko, Komiteto pirmininkas prof. Rolandas Pavilionis kėlė klausimą dėl ugdymo proceso centralizuoto finansavimo, kad pedagogams garantuotai laiku būtų mokamas darbo užmokestis. Jeigu būtų apsispręsta pereiti prie tokio centralizuoto švietimo įstaigų finansavimo, nebereikėtų svarstyti ir tų įstaigų pavaldumo klausimo. Komitetas nusprendė surengti bendrą posėdį su Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu dėl rengiamos apskričių reformos ir kitų su šia reforma susijusių klausimų. Taip pat nuspręsta prašyti Švietimo ir mokslo ministerijos pristatyti Komitete rengiamą “moksleivio krepšelio” projektą.

3. Komitete buvo pristatytas Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 m. veiklos ataskaitos” projektas. Komitetas projektui pritarė ir nusprendė siūlyti projektą teikti svarstyti Seimo plenariniame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 19.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas