Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas vasario 16 d. Seimo Konstitucijos salėje, susitikęs su Lietuvos Respublikoje akredituotaisiais užsienio šalių ambasadoriais, pasveikino Valstybės atkūrimo dienos proga.

 

Lietuvos parlamento vadovas pabrėžė, kad Vasario 16 dienos dokumentu prieš 83 metus buvo pakloti pamatai Lietuvos parlamentarizmui, demokratiniams santykiams ir priminė, kad 1918-ųjų Vasario 16-osios nutarimu Lietuva rėmėsi ir 1990-aisiais, kai kovo 11 dieną paskelbė pasauliui apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę.. A.Paulauskas įvertino parlamentarizmą kaip vertybę, kurios puoselėjimas užtikrina piliečių teises ir laisves, nepriklausomai nuo jų įsitikinimų, politinių pažiūrų, tautybės ar profesijos.

Seimo Pirmininkas, kalbėdamas apie Lietuvos parlamento frakcijų sutarimą, teigė: "visos politinės jėgos šiandien pritaria, kad šalies strateginiai prioritetai yra tapti NATO nare, siekti integruotis į Europos Sąjungą, plėtoti kuo geresnius santykius su kaimyninėmis valstybėmis ir vykdyti aktyvią ekonominę diplomatiją".

A.Paulauskas išskyrė parlamentinį NATO šalių bendradarbiavimą, išreikšdamas vilties, kad tuo patvirtinsime naudingo ir patikimo NATO partnerio įvaizdį. Būdamas NATO Parlamentinės Asamblėjos, kuri gegužės mėnesį vyks Vilniuje, organizacinio komiteto pirmininkas, Seimo Pirmininkas asmeniškai prisidės prie Parlamentinės Asamblėjos sesijos sėkmės ir tikisi, kad tai bus dar vienas Lietuvos žingsnis narystės Aljanse link.

Parlamento vadovas pasakė ambasadoriams: "Istorija yra liudininkė, kad mes, kaip ir Lenkija, nusipelnėme būti Šiaurės Atlanto dalyve: Lietuvos Respublikos teisiniai dokumentai rodo, kad visada gynėme demokratinę raidą ir nuosekliai laikydavomės tarpvalstybinių sutarčių. Mes dėsime visas pastangas, kad du tūkstančiai antraisiais metais NATO viršūnių susitikime Lietuva būtų pakviesta tapti šios organizacijos nare."

Narystę NATO ir Europos Sąjungoje A.Paulauskas įvertino kaip lygiaverčius, vienas kitą papildančius veiksnius, nuo kurių priklausys ne vien Lietuvos ir šio regiono žmonių gerovė, bet ir kaimyninių valstybių demokratinės raidos stabilumas.

Dviejų neeilinių Seimo sesijų (tik ką pasibaigusios ir būsimosios) darbotvarkėse yra teikiami prioritetai būtent tiems įstatymų projektams, kurie aktualūs europinės integracijos kontekste ir yra svarbūs šalies bei jos ūkio raidai.

Seimo Pirmininkas siūlė nesureikšminti šalies gyvenime pasitaikančių pavienių politinių veikėjų ar publicistų pareiškimų, prasilenkiančių su humanizmo samprata ir neturinčių politinės vertės

Lietuvos užsienio politikoje santykiai su Rusija yra svarbūs ir reikšmingi. Tai lemia kaimynystė, intensyvūs ekonominiai, kultūriniai bei žmogiškieji ryšiai. Galiu pasidžiaugti, kad per pastarąjį dešimtmetį bendromis pastangomis jau išspręsta nemažai problemų, egzistavusių tarpusavio santykiuose. Mano nuomone,.

Kalbėdamas apie santykius su Rusija, Parlamento vadovas pabrėžė, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai turi geras perspektyvas, jei Seimo ir Dūmos bendradarbiavimas bus grindžiamas savitarpio supratimo dvasia, ir bus ratifikuojamos mūsų dvišaliam bendradarbiavimui naudingos jau pasirašytosios sutartys. A.Paulauskas pasveikino ES iniciatyvą Kaliningrado srities klausimu, prie kurios mes pasirengę prisijungti. Pirmininko nuomone, būtų tikslinga Rusijos Tarpparlamentinių ryšių grupės sudėtyje sukurti atskirą pogrupį, tik su Kaliningrado sritimi susijusiems klausimams kuruoti.

Bendradarbiavimui, abipusiam supratimui, Pirmininko nuomone, pasitarnauja ir Ambasadorių pagalba rengiami kultūriniai renginiai Lietuvoje, pristatantys jų šalių papročius, tradicijas ir kultūros ypatumus, kaip, pavyzdžiui, ir netrukus vyksianti Frankofonijos savaitė.

A.Paulauskas akcentavo laimėjimą, kad kolegos iš Pasaulio Prekybos Organizacijos pripažino Lietuvos atliktas reformas ir mūsų valstybės laimėjimus.

Lietuva, aktyvindama užsienio investicijų pritraukimą supranta, kad turime atkakliai siekti užtikrinti, kad įstatymų galios užkirstų kelią korupcijai ir svarbu, jog bet kokios jų įgyvendinimo procedūros būtų skaidrios.

Pasveikinęs ambasadorius, Lietuvos parlamento pirmininkas atkreipė jų dėmesį, kad Vasario 16-oji yra "bendra šventė".

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 02 16.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas