Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 01 31)

2001 m. sausio 31 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitete buvo svarstomi:

1. Garantinio fondo įstatymo 3, 4, 5, 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-256. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti išvados rengėjų patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir Seimo nario A.Butkevičiaus siūlymą patikslinti 3 straipsnį.

2. Pensijų fondų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2985. Bendru sutarimu buvo nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir šias komiteto pastabas:

1) Įstatymo projekto 8 straipsnyje (keičiamo įstatymo 10 straipsnio 8 dalyje) išbraukti patikslinimą po žodžių “pensijų fondui” t.y. (kai pensijų fondas pasisavina, išvaisto pensijų turtą ar padaro kitas baudžiamuosiuose įstatymuose numatytas veikas to turto atžvilgiu, dėl ko pensijų turto negalima grąžinti pensijų programų dalyviams), apibrėžiantį atvejus, kuomet pensijų programų dalyvių reikalavimai pensijų fondui turi būti patenkinti iš pensijų fondų nuosavo turto prieš pradedant tenkinti kitų pensijų fondo kreditorių reikalavimus;

2) Papildyti įstatymo projekto 9 straipsnio 2 dalį (keičiamo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį) nuostata, kad pensijų programoje taip pat turi būti nurodyta anuitetų įsigijimo tvarka;

3. Indėlių draudimo įstatymo projektas Nr.IXP-253. Bendru sutarimu buvo nuspręsta iš esmės pritarti įstatymo projektui:

1) papildant įstatymo projektą nuostata, kokia tvarka bus mokamos draudimo išmokos, kurios buvo pradėtos mokėti arba turėjo būti pradėtos mokėti pagal Gyventojų indėlių draudimo įstatymą;

2) atsižvelgiant į Seimo nario Stasio Kružinausko ir Seimo Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

4. Seimo narės R.Dovydėnienės pasiūlymai Darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 241, 30, 33, 34, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-80(3) ir Profesinių sąjungų įstatymo 8, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-83(3). Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti Seimo narės R.Dovydėnienės pasiūlymams.

5. Seimo nario A.Klišonio pasiūlymai Atostogų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-82(3). Bendru sutarimu buvo nuspręsta iš esmės pritarti Seimo nario A.Klišonio pasiūlymui iš įstatymo projekto išbraukti žodžius "profesinės sąjungos nariui" ir atitinkamai suredaguoti Profesinių sąjungų įstatymo 8, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 02 15.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas