Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 01 25)

2001 m. sausio 25 d., pirmininkaujant komiteto pirmininko pavaduotojai I.Degutienei, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Pirmu darbotvarkės klausimu buvo svarstyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 24 išvada dėl Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 1, 2, 4 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr. IXP-100). Bendru sutarimu buvo nuspręsta:

1. Konstatuoti, kad Vyriausybės išvados 2.1 ir 2.3 pasiūlymai jau įvertinti komiteto patobulintame įstatymo projekte, kuriam Seimas po svarstymo pritarė.

2. Iš dalies pritarti Vyriausybės 2.2 pasiūlymui, siūlant nustatyti, kad įstatymas, išskyrus jo 3 straipsnį bei 4 straipsnyje išdėstyto 4 straipsnio 1 ir 2 dalis, įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.

3. Siūlyti Seimui priimti protokolinį nutarimą siūlant Vyriausybei numatyti lėšas šio įstatymo nuostatoms įgyvendinti, peržiūrint Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.

Antru darbotvarkės klausimu buvo svarstyta ir nuspręsta pritarti Seimo Teisės departamento 2000 12 19 išvadai dėl Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 1, 2, 3, 4 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-100(3).

Komiteto pirmininko pavaduotoja I.Degutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 02 15.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas