Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 01 15)

2001 m. sausio 15 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitete buvo svarstomi:

1. Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus įstatymo 1, 2, 4 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-100. Įstatymo projektas parengtas vykdant Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierės A. Burneikienės pasiūlymą įtvirtinti Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatyme lygias moterų ir vyrų teises, numatant pašalpų už vaikus mokėjimą ne tik motinai, bet ir tėvui. Bendru sutarimu buvo nuspręsta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Komitetas taip pat suderino įstatymo projektą su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu.

2. Iš dalies buvo pritarta Seimo Teisės departamento pasiūlymams ir pastaboms įstatymų projektams: Darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-80, Darbo apmokėjimo įstatymo 2, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-81, Atostogų įstatymo 11 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-82, Profesinių sąjungų įstatymo 8 ir 21 straipsnių pakeitimo bei 13 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-83. Sprendimas buvo priimtas bendru sutarimu.

Komitetas pasirengė svarstyti Garantinio fondo įstatymo 3, 4, 5, 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-256. Buvo nuspręsta komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Sysą ir V.Fiodorov. Nutarta skelbti spaudoje nuo 2001 01 19 iki 2001 01 23 ir svarstyti komitete 2001 01 31.

Komiteto pirmininkas A.Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 02 15.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas