Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su stambiausių Lietuvos profesinių sąjungų atstovais

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 02 13

 

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su stambiausių Lietuvos profesinių sąjungų atstovais

Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad būtina bendromis pastangomis kovoti su Lietuvoje vis augančiu nedarbu, kuris tampa viena didžiausių ūkio problemų, ypač įvertinant tai, kad jis yra struktūrinio pobūdžio. Keičiantis ūkio struktūrai, mažėja darbo jėgos poreikis vienuose ekonominėse veiklose ir didėja kitose. Artūras Paulauskas pažymėjo, kad vienas iš būdų, kuris padėtų žmonėms susirasti naują darbą, yra padidinti darbo jėgos mobilumą, sudarant galimybes žmonėms greičiau pereiti į kitą veiklos sritį ir atitinkamai persikvalifikuoti.

Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad daugeliui gali atrodyti, kad nustatytos didelės išeitinės pašalpos ir kitos garantijos gina darbuotojų interesus, tačiau dažnai būtent tai neleidžia pertvarkyti įmones efektyvesniam darbui, nes jos negali atleisti nereikalingų darbuotojų. Delsimas pertvarkyti darbą, dažniausiai ne tik nepagerina įmonės padėties, bet ją dar labiau komplikuoja ir atveda prie bankroto slenksčio. Įmonės dirbantieji atsiduria nepavydėtinoje padėtyje – atlyginimai nemokami arba išmokami pavėluotai, veltui gaištamas laikas, prarandama kvalifikacija.

“Bankroto bei įmonių restruktūrizavimo procedūras reikia spartinti, nes didžiausia blogybė tiek darbuotojams, tiek darbdaviams yra netikrumas dėl ateities ir situacijos neapibrėžtumas. Šiuo metu susiklostė bloga praktika, kai prastai dirbančiose įmonėse žmonės yra maitinami tik pažadais, esą kažkada ateityje su jais bus atsiskaityta ir jie atgaus uždirbtus pinigus. Deja, dažniausiai tai būna tik laiko vilkinimas, neleidžiantis darbuotojams patiems apsispręsti ir kryptingai ieškotis naujo darbo, persikvalifikuoti ir įgyti naujų įgūdžių.” – Sakė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininkas, pabrėžė, kad darbo santykių įstatymo liberalizavimo paketas neturi sudaryti sąlygų darbdaviams nepaisyti teisėtų dirbančiųjų interesų ir aiškiai reglamentuoti darbdavių atsakomybę prieš dirbančiuosius. Seimo Pirmininko nuomone, sudarant darbo sutartis tarp darbdavių ir dirbančių, aktyvų lygiaverčio partnerio vaidmenį turi turėti profesinės sąjungos.

Seimo Pirmininkas pritarė profesinių sąjungų atstovų reikalavimui , kad visi Seime svarstomi darbo santykius liečiančių įstatymų pakeitimai prieš tai turi būti aptarti Trišalėje taryboje. Tai padėtų darbuotojus ir darbdavius atstovaujančioms organizacijoms rasti abi puses tenkinančius sprendimus. Vyriausybė turi atlikti prieito konsensuso arbitro vaidmenį, o Seimas, priimdamas įstatymus, patvirtintų jau pasiektus susitarimus.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 02 14.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas