Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien susitiko su Švedijos Aukščiausiojo Teismo Pirmininku Torkeliu Gregowu ir šio teismo teisėju Severinu Blomstrandu

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 02 09

 

“Lietuvai derinant savo teisinę sistemą su Europos Sąjungos teisės aktais labai svarbi ir naudinga yra Švedijos, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai, patirtis. Jūsų, kaip teisininkų, nuomonė šiuo klausimu ypač įdomi ir reikšminga.” – susitikimo metu sakė A.Paulauskas.

Susitikime buvo kalbėta apie Seimo neeilinėje sesijoje numatomus priimti įstatymus, kurie ypač svarbūs Lietuvos ūkiui ir deryboms stojant į Europos Sąjungą. Švedijos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas Torkel Gregow pastebėjo, kad jo šalis panašioje situacijoje kaip Lietuva buvo prieš 5 – 7 metus, kuomet Švedija taip pat rengėsi narystei Europos Sąjungoje. Jis pažymėjo, kad šio proceso metu Švedijai labai svarbus buvo tarptautinis teisininkų bendradarbiavimas su Norvegija, Suomija, Islandija ir Danija, kuri tuo metu jau buvo Europos Sąjungos nare.

A.Paulauskas teigė, kad Seimas, rengdamas įstatymų projektus, palaiko glaudžius ir dalykiškus ryšius su Lietuvos teismais. Kaip pavyzdį Seimo Pirmininkas paminėjo jo inicijuotus susitikimus su teisininkais ir teisėjais svarstant LR Baudžiamojo ir Civilinio Proceso Kodeksus. A.Paulausko įsitikinimu toks parlamentarų bendravimas su praktikais ir specialistais užtikrina kokybiškesnių įstatymų priėmimą.

Susitikime dalyvavęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas Vytautas Greičius, kalbėdamas apie bendradarbiavimą su Parlamentu, pasidžiaugė, kad Seimo komitetai dažnai daro užklausimus dėl vieno ar kito įstatymo projekto ir ,išnagrinėję teisėjų pateiktas pastabas, atsižvelgia į jas jau priimdami įstatymus.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad Švedijos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko vizito metu bus aptarti ir numatyti konkretaus bendradarbiavimo tarp Švedijos ir Lietuvos teisėjų būdai.

 

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas

39 63 62
Naujausi pakeitimai - 2001 02 09.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas