Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 02 07 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. vasario 7 dieną posėdyje, svarstant Įmonių bankroto įstatymo projektą, atsižvelgė į Seimo nario J. Kraujelio bei Kiaulių augintojų, Paukštininkystės ir Mėsos perdirbėjų asociacijų pateiktus pasiūlymus:

1. Papildyti projekto 35 str., kad pirmąja eile būtų tenkinami ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą ir parduoti patiektą žemės ūkio produkciją.

2. Papildyti projekto 35 str. nuostatą, kad pirmąja eile yra tenkinami ir įkeitimu užtikrinti kreditoriaus reikalavimai.

Pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

Atitinkami pasiūlymai pateikti ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektui.

Klausimų dėl atsiskaitymo už parduotą pieno produkciją (pradelsto termino skolos 2001 01 01 siekia 82 mln.Lt) bei Akcizų įstatymo 5' ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projekto svarstyme padaryta pertrauka.

Posėdyje aptartas Komiteto narių dalyvavimas klausimų - atsakymų sesijoje Briuselyje. Pritarta septynių Kaimo reikalų komiteto narių dalyvavimui šioje sesijoje.

Komiteto posėdyje įvyko susitikimas su laikraščio "Ūkininko patarėjas" vyr. redaktoriumi V. Neverdausku. Aptarti laikraščio ir Komiteto bendradarbiavimo klausimai.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas