Lietuvos Respublikos Seimas

Darbo grupės valstybės politikų ir valstybės tarnautojų etikos principams sukurti posėdis

Pranešimas VIR 2001 02 01

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko iniciatyva sudarytoji darbo grupė valstybės politikų ir valstybės tarnautojų etikos principams sukurti šiandien buvo susirinkusi į pirmą posėdį.

Parlamento vadovas darbo grupės tikslą pagrindė būtinybe suformuluoti etikos principus, kuriais remiantis būtų galima parengti valstybės tarnybos etikos kodeksą. Šis teisės aktas galėtų tapti tokiu taisyklių rinkiniu, kuriuo būtų galima vadovautis ne tik vertinant politikų ir pareigūnų veiksmus, bet ir skiriant arba priimant į tarnybą. Seimo Pirmininko ir darbo grupės vadovo A.Paulausko įsitikinimu, tai sudarytų galimybę ne tik išryškinti etikos sampratą tarp politikų ir valdininkų, bet ir perspektyvoje sukurti iš tikrųjų veikiančią etinių santykių sistemą.

Pirmajame posėdyje darbo grupės nariai pasikeitė nuomonėmis apie dabartinį etinių santykių vertinimą, remiantis galiojančiais įstatymais ir pabrėžė būtinybę atsižvelgti į Vakarų valstybių etikos kodeksų taikymo patyrimą.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentas Krescencijus Antanas Stoškus atkreipė kitų darbo grupės narių dėmesį, kad šiuo metu tarnybinės etikos kriterijai taikomi tik "viršūnėms" (aukščiausiems pareigūnams).

Darbo grupės nariai sutarė per pirmąjį etapą sudaryti atitinkamų etikos principų sąrašą ir jį aptarti.

Kitas darbo grupės posėdis įvyks vasario 8 d.

Andrius Vaišnys
Naujausi pakeitimai - 2001 02 01.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas