Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. vasario 1 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Susitikimas su JAV Energetikos departamento Politikos formavimo skyriaus direktore Karin Berry, Jūrų naftos bei naftos gręžinių skyriaus direktoriumi Anton Dammer bei kontraktoriumi dr.Dominic Repuci energetikos sektoriaus privatizavimo klausimu.

Ekonomikos komitetas susitiko su JAV Energetikos departamento Politikos formavimo skyriaus direktore Karin Berry, to paties departamento Jūrų naftos bei naftos gręžinių skyriaus direktoriumi Anton Dammer bei Energetikos departamento kontraktoriumi dr.Dominic Repici ir JAV ambasados patarėju ekonomikos klausimais Mattew Christ. Susitikimo metu aptarta JAV Energetikos departamento patirtis privatizuojant labai didelę energetinę kompaniją ir pasidalinta mintimis apie energetikos sektoriaus privatizavimo eigą Lietuvoje. Pokalbyje, kuriame aktyviai dalyvavo abi pusės, buvo išreikšta viltis ir siekiai toliau plėsti bendradarbiavimą.

2.SVARSTYTA:

LR azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154 .

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į komiteto narių D.A.Barakausko ir B.Vėsaitės pasiūlymus bei komiteto išvadas ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

3.SVARSTYTA:

LR įmonių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-156.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui (pritarta bendru sutarimu).
    2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.
Naujausi pakeitimai - 2001 02 01.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas