Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Amerikos žydų komiteto Europos reikalų direktoriumi rabinu Andrew Baker

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 02 01

“ Reikia, kad visuomenė ne tik sužinotų praeities faktus, bet ir sugebėtų teisingai įvertinti viską kas vyko per tą laikotarpį. Praeis dar kažkiek laiko kol pasikeis vyresnio amžiaus žmonių mąstysena, tačiau jaunoji mūsų tautų karta, gavusi visą teisingą ir objektyvią informaciją iš oficialių šaltinių, galės bendrauti tiesiai ir atvirai.” – sakė Artūras Paulauskas šiandien įvykusiame susitikime su Amerikos žydų komiteto Europos reikalų direktoriumi rabinu Andrew Baker. Susitikime buvo pažymėta, kad gerinant lietuvių ir žydų tautų santykius, reikia šviesti visuomenę ir bendrai tyrinėti tautų kultūrą.

Seimo Pirmininko A. Paulausko ir Amerikos žydų komiteto direktoriaus A. Baker susitikime taip pat dalyvavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos atstovai.

Susitikime buvo kalbėta apie galimybę ateityje paviešinti kai kuriuos faktus iš A.Lileikio baudžiamosios bylos. Tokį pasiūlymą pateikė Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas Emanuelis Zingeris.

Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad Lietuvoje vis aiškiau juntamas nusistatymas prieš bet kokius antisemitinius išpuolius. Seimo nario Vytauto Šustausko pasisakymai per Švedijos televiziją, kurių metu jis išsakė nepagarbias mintis apie žydų tautą, tuojau pat susilaukė visuomenės ir politikų pasmerkimo. A.Paulauskas paminėjo, kad jis taip pat kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas išnagrinėti ir įvertinti V.Šustausko pasisakymus – jų atitikimą teisinėms normoms ir etikos reikalavimams.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas

39 63 62
Naujausi pakeitimai - 2001 02 01.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas