Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 31 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas išklausė informaciją apie pasirengimą Orhus konvencijos (dėl prieinamumo prie informacijos priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teisėsaugos institucijas aplinkos apsaugos klausimais) ratifikavimui. Posėdyje dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys: Lina Jankauskienė (Jungtinių tautų vystymo programos koordinatorė), Kęstutis Navickas (Regioninio aplinkos apsaugos centro biuro Lietuvoje direktorius), Stasilė Znutienė (Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus vyr. specialistė).

Pranešimą darė Stasilė Znutienė, Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus vyr. specialistė. 1998 m. birželio 25 dieną Orhuso (Aarhus) mieste Danijoje 39 valstybių atstovai, tarp jų Lietuvos, ir Europos Komisija. Šią konvenciją jau ratifikavo 11 šalių (Albanija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Danija, Gruzija, Kazachstanas, Moldavija, Makedonija, Rumunija, Turkmėnija ir Ukraina). 2001 metų pirmąjį pusmetį ją planuoja ratifikuoti Lenkija, Slovėnija, Vengrija, Nyderlandai, Prancūzija ir Norvegija. Konvencija siekiama užtikrinti: informacijos apie aplinką, kuria disponuoja valstybinės institucijos, prieinamumą visuomenei; valstybės institucijų funkcijas, susijusias su informacijos apie aplinką kaupimu ir platinimu; visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl ūkinės veiklos, galinčios turėti didelį poveikį aplinkai; visuomenės dalyvavimą rengiant planus, programas bei teisės aktus, susijusius su poveikiu aplinkai; teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas aplinkos apsaugos klausimais, jeigu pažeidžiamos piliečių teisės. Konvencija atveria plačia galimybes visiems gauti iš valstybės įstaigų informaciją ir teikti užklausą. Visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmimo procedūrose, teikti pasiūlymus. Ratifikavus konvenciją, kiekvienam žmogui bus užtikrintos atitinkamos teisės, nepriklausomai nuo pilietybės, tautybės ar gyvenamos vietos.

Teisiniu požiūriu Orhuso konvencijos ratifikavimui pasirengta: Lietuvos įstatymai ir kiti teisės aktai užtikrina daugumą konvencijos reikalavimų.

Komitetas, išklausęs informaciją, nusprendė: prašyti Aplinkos ministerijos pateikti Seimo Aplinkos apsaugos komitetui Konvencijos įgyvendinimo veiksmų planą, numatant konkrečias priemonių įvykdymo datas, atsakomybę, būtinų lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 31.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas