Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 29 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektą IX-59. Posėdyje dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys: Romas Pakalnis, Botanikos instituto direktorius, Valdas Vaičiūnas, Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius, Henrikas Žukauskas, Aplinkos ministras, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys. Po diskusijų nuspręsta: tęsti Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto IX-59 svarstymą kitame komiteto posėdyje.

Selemonas Paltanavičius, Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus viršininkas, bei Audronė Žičkutė, Aplinkos ministerijos Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus vyresn. specialistė, informavo Aplinkos apsaugos komitetą apie Lietuvos Respublikos pasirašytų bei ratifikuotų tarptautinių aplinkosauginių konvencijų ir jų protokolų, parengtų aplinkosauginių strategijų ir jų veiksmų planų bei programų, liečiančių biologinės įvairovės apsaugą, įsipareigojimai ir jų įgyvendinimas šalyje. 2001 m. II ketvirtyje planuojama ratifikuoti tris konvencijas: Prieinamumo prie informacijos, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teisėsaugos institucijas aplinkos apsaugos klausimais, Migruojančių laukinių gyvūnų apsaugos konvencija (Bonos konvencija) ir Nykstančių gyvūnų ir augalų tarptautinės prekybos konvencija (Vašingtono konvencija).

Komitetas, išklausęs informaciją, nusprendė: prašyti Aplinkos ministerijos pateikti komitetui papildomą informaciją apie konvencijas, kurias ketinama artimiausiu metu ratifikuoti, kokie bus mokesčiai bei tolimesni sprendimai ir veiksmai, įgyvendinant šias konvencijas.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 31.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas