Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. sausio 31 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

 

2001 m. sausio 31 dieną Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje

 

 

 

1.SVARSTYTA: Baudžiamųjų įstatymų uždrausta veika padarytos moralinės žalos atlyginimo įstatymo projektas IXP-130.

Projektą pateikė Seimo narys G.Dalinkevičius. Šis projektas liko neišnagrinėtas ankstesnės kadencijos Seime. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti, kad būtų atlyginta moralinė žala, kuri atsirado baudžiamųjų įstatymų uždrausta veika atėmus gyvybę, sutrikdžius sveikatą, atėmus laisvę, pažeidus sąžinės, seksualinio apsisprendimo laisvę bei neliečiamumą, lygiateisiškumą, garbę, orumą ir privataus gyvenimo neliečiamumą. Teisę gauti žalos atlyginimą turi asmenys, nukentėję nuo minėtų veikų ar jų šeimos nariai (gyvybės atėmimo atveju). Šiuo metu įstatymai tokios galimybės nesuteikia.

Komiteto nariai išnagrinėję teisėsaugos institucijų pastabas, išklausę komiteto patarėjo A..Kabišaičio nuomonę ir pasitarę, nusprendė bendru sutarimu grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti atsižvelgiant į pastabas bei pateikti patobulintą įstatymo projektą ekspertiniam vertinimui (per Teisingumo ministeriją) ir Vyriausybės išvadoms.

 

2.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 8(1), 295, 312(1) ir 321(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-202, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209(3), 224, 237, 259(1) ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-203, Baudžiamojo proceso kodekso 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-204

Projektus pateikė Finansų ministras Jonas Lionginas. šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso nuostata apie tai, kad nusikaltimu laikomas neteisėtas nukrypimas nuo muitinės nustatyto maršruto gabenant prekes tranzitu ar jas eksportuojant iš Lietuvos Respublikos, trukdo tranzito per Lietuvos Respubliką liberalizavimui, o savo pobūdžiu ši veika nėra pavojinga visuomenei (tokiu nusikaltimu nėra padaroma žala valstybei, o pats nusikaltimą padaręs asmuo iš tokio nukrypimo nuo maršruto taip pat neturi jokios materialinės naudos), projekte šios baudžiamosios teisės normos siūloma atsisakyti.

Išklausę finansų viceministrą Artūrą Bakšinską, komiteto patarėjus L.Zdanavičienę ir A.Kabišaitį, komiteto nariai bendru sutarimu nusprendė pateiktiems įstatymo projektams pritarti.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 31.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas