Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko iniciatyva šiandien Seimo Valdyba sudarė darbo grupę, kuriai pavesta sukurti valstybės politikų ir valstybės tarnautojų etikos principus.

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 01 31

“Priežasčių korupcijai klestėti atsiranda, kai nėra aiškios ir skaidrios valstybės tarnautojų elgesio taisyklių ir principų sistemos bei jų veiksmingos kontrolės. Šiuo metu nėra aiškiai reglamentuota, kada pareigūnas nusižengė etikos normoms ir kaip už tai jis turi būti baudžiamas.” – sakė A.Paulauskas. Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad dabar iškilusios problemos dažniausiai sprendžiamos tik pareiškiant nuomonę arba pamąstant apie etiškumą, nors tai turėtų būti aiškiai išdėstyta Valstybės tarnautojų Etikos kodekse.

Šiandien Seimo Valdybos sudaryta darbo grupė iki kovo 2 dienos turi sukurti valstybės politikų ir valstybės tarnautojų etikos principus, kurių pagrindu bus parengtas ir Valstybės tarnautojų Etikos kodeksas.

“Akivaizdu, kad būtina jį kuo greičiau parengti ir priimti. Valstybės tarnautojų Etikos kodekse turėtų atsispindėti etikos principų sistema, jos kontrolė ir nusižengusių žmonių atsakomybė.” – sakė A.Paulauskas.

Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad daugelyje Vakarų valstybių sukurtos etikos priežiūros institucijos sėkmingai veikia. Oficialaus vizito į Didžiąją Britaniją metu, A.Paulauskas lankėsi Visuomeninių standartų komitete, kuris nors ir nenagrinėja konkrečių bylų, tačiau yra suformulavęs garbingo elgesio principus. Svarbiausi jų tai – pasiaukojimas, sąžiningumas, neįsipareigojimas finansiškai, objektyvumas, atsakomybė, atvirumas, tiesumas ir vadovavimasis aukščiau išdėstytais principais. Nors šios normos nenusako kaip valdininkas turi elgtis vienu ar kitu konkrečiu atveju, tačiau būtent jomis remiasi kiekviena žinyba sudarydama savo valdininkų elgesio taisykles. Didžiojoje Britanijoje galutinį sprendimą dėl etikos pažeidimų prima ne Visuomeninių standartų komitetas, o žinybos, kurios darbuotojo elgesys buvo svarstomas, vadovai.

A.Paulauskas pažymėjo, kad šiandien Seime sudaryta darbo grupė turėtų pasiremti Vakarų šalyse egzistuojančia praktika ir bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio ekspertais. Darbo grupei, kuriai pavesta sukurti valstybės politikų ir valstybės tarnautojų etikos principus ir taisykles vadovauja Seimo Pirmininkas, jos nariais yra Seimo Pirmininko patarėja Albina Radzevičiūtė, “Transparency International” Lietuvos skyriaus tarybos pirmininkas Aleksandras Dobryninas, Laisvosios rinkos instituto direktorė Elena Leontjeva, Seimo nariai Aloyzas Sakalas, Artūras Skardžius, Dalia Teišerskytė, Vyriausios tarnybinės etikos komisijos pirmininko patarėjas Juozas Sinkevičius, Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekanas Viktoras Tiažkijus, Vilniaus Universiteto profesorius Krescencijus Stoškus ir Seimo Teisės departamento direktorius Kęstutis Virketis .

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 01 31.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas