Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. sausio 30 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

LR azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154 .

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

2.SVARSTYTA:

LR įmonių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-156.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

3.SVARSTYTA:

LR baudžiamojo kodekso 81, 295, 3121 ir 3212 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-202.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

4.SVARSTYTA:

LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 2093, 224, 237, 2591 ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-203.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

5.SVARSTYTA:

LR baudžiamojo proceso kodekso 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-204.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

6.SVARSTYTA:

LR civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-242.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui (bendru sutarimu).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

7.SVARSTYTA:

LR administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 18914, 2141 straipsniais, 214(8), 221, 224, 239, 2411, 244, 2462, 2474, 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-243.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" -9, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

8.SVARSTYTA:

Dėl pašto paslaugų teikimo rajonuose ir kaimo vietovėse.

Išklausyta informacija ir nuspręsta klausimo svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

9.SVARSTYTA:

Dėl naftos produktų kontrabandos per Pagėgių (Šilutės rajonas) pasienio postą ir nelegalios prekybos Tauragės apskrityje.

Ekonomikos komitetas apsvarstė naftos produktų kontrabandos per Pagėgių (Šilutės rajonas) pasienio postą ir nelegalios prekybos Tauragės apskrityje problemą. Pritarta nuomonei efektyviau panaudoti ekonomines priemones kovoje su kontrabanda. Nutarta kreiptis į Vyriausybę, kad būtų paskubintas sprendimas dėl įvežimo muitų sumažinimo naftai ir jos produktams, o taip pat inicijuoti sveikatos ir transporto priemonių draudimo įvedimą atvykstantiems į Lietuvą iš kaimyninės srities.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas