Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 30 d. BFK posėdis

1. Apsvarstyti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pasiūlymai, dėl muitinės 2000 m. I pusmečio veiklos tikrinimo rezultatų bei pasiūlymai mokesčių administravimo klausimais.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos iki 2002m. birželio 1d. įdiegti vieningą kompiuterizuotą muitų, mokesčių ir delspinigių apskaitos bei kontrolės informacinę sistemą, bei sukurti skolininkų registrą.

2. Pasiūlyti Finansų ministerijai bei Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos iki 2001m. birželio 30d. įgyvendinti Valstybės kontrolės siūlymus, susijusius su skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo ir apskaitos tvarkos tobulinimu, bei patvirtinti skolų išieškojimo muitinėje tvarką.

3. Pasiūlyti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos iki 2001m. gegužės 15d. spręsti klausimą dėl atskirų muitinės krovinių postų būtinumo, jų apkrovimo, skaičiaus bei išdėstymo optimizavimo.

4. Pasiūlyti Finansų ministerijai parengti ir pateikti LR Vyriausybei, o vėliau LR Seimui svarstyti LR Akcizų įstatymo 5 1 straipsnio 16 punkto pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo būtų panaikintos kliūtys atsiradusios praktikoje įgyvendinant šią įstatymo nuostatą (apmokestinant akcizo mokesčiu ne senesnius kaip 5 metų prabangius automobilius, kurių kaina viršija 60 tūkst. litų).

5. Atkreipti ypatingą Muitinės departamento direktoriaus V. Valicko dėmesį į didelius muitinės darbo gerinimo (palankesnio muitinių darbo režimo organizavimo) bei vidinės tvarkos užtikrinimo rezervus, numatant personalinę atsakomybę už priskirtų funkcijų vykdymo užtikrinimą.

6. Pasiūlyti LR Vyriausybei kuo skubiau pateikti LR Seimui savo poziciją dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, kuriame be kitų mokesčių administravimą tobulinančių nuostatų , numatyta galimybė atidėti fizinių asmenų pajamų mokesčio mokėjimą, sudarant mokestines paskolos sutartis.

7. Pasiūlyti LR Vyriausybei apsvarstyti galimybę apmokestinti sporto ir kitų varžybų prizus bei dovanas taip pat spręsti klausimą dėl jūrų, oro uostų, skrydžių valdymo ir oro navigacinio aptarnavimo paslaugų apmokestinimo.

2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-330

Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis

G.Vagnorius

Z.Balčytis

IXP-331

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas

R.Palaitis

G.Vagnorius

Z.Balčytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 30.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas