Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba PPO seminare

Gerbiamas pone Generalinio Direktoriaus pavaduotojau,

Mieli kolegos Seimo nariai,

Gerbiami seminaro svečiai,

Man labai malonu pradėti seminarą, skirtą pristatyti ir aptarti mūsų valstybės stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją eigą bei pasiektus rezultatus, kuriais tikrai galime didžiuotis. Tai aukščiausio lygio organizacija, kuri užtikrina prekybos derybų ir prekybos ginčų išsprendimo skaidrumą.

Akivaizdu, kad dabartiniai globalizacijos tempai pasaulį verčia keistis. Tarptautinės prekybos apimčių augimas, tarptautinių ekonominių ryšių intensyvėjimas ir ekonominės priklausomybės tarp šalių stiprėjimas yra naujõs pasaulio ekonomikos bruožai. Pavojų pajus visi, kurie liks pasaulinės ekonomikos nuošalėje. Mūsų valstybė negali likti “pilkąja zona” naujo pobūdžio tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose ir todėl Lietuva turi tapti dinamiškos pasaulio ekonomikos dalimi.

Tai nėra lengva, ypač mažoms, pereinančioms į rinkos ekonomiką ir besivystančioms valstybėms. Tačiau tarptautinės prekybos plėtra ir vis labiau atsiveriančios valstybių rinkos sudaro mums galimybes pakelti savo šalies socialinį lygį ir skatinti ekonominę pažangą.

Pasaulinė patirtis rodo, kad atviros ekonomikos šalių socialinė gerovė yra kur kas aukštesnio lygio, nei tų valstybių, kurios laikosi protekcionistinės politikos.

Reikia pažymėti, jog Lietuva nebuvo Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), kuris 1995 m. virto Pasaulio prekybos organizacija, signatare. Tačiau Lietuvai žengiant į atvirą pasaulio ekonomiką, ypač svarbu įsitraukti į pagrindines tarptautines ekonomines organizacijas, o tiksliau tapti tikrąja svarbiausios tarptautinės prekybinės organizacijos - Pasaulio prekybos organizacijos nare. Organizacijos, kuri vienija net 140 pasaulio valstybių. Pasakyčiau netgi taip - mūsų valstybė turi ne tik tapti “nare”, bet ir išmokti pasinaudoti šios organizacijos teikiamomis galimybėmis apginti savo ekonominius interesus užsienyje, bei plėtoti užsienio prekybą laikantis visuotinai pripažintų principų tam, kad būtume patraukliu ir konkurencingu prekybos partneriu pasaulio rinkoje.

Kad Lietuvos derybos dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje truko šiek tiek ilgiau nei Latvijos ar Estijos labiausiai lėmė Lietuvos ūkio ypatumai, padėtis mūsų žemės ūkio sektoriuje, ir šio sektoriaus tradicinė reikšmė Lietuvos ekonomikai. Derybos ir Lietuvos siekiai įgyvendinti pagrindinius PPO veiklos principus mūsų teisės sistemoje, skatino Lietuvos ekonomikos modernizavimo procesą, teisines ir ekonomines reformas. Todėl stojimo procesas realiai kūrė Lietuvos kaip prognozuojamos ir patikimos tarptautinės prekybos partnerės įvaizdį, kuri sugeba įgyvendinti pasauliniu mastu pripažįstamus Pasaulio Prekybos Organizacijos prekybos principus. Akivaizdu, jog šis įvaizdis, ir vidaus reformos, yra labai svarbios mūsų užsienio prekybos partneriams bei investuotojams. Tačiau visų pirma, šios reformos, yra svarbios mums patiems ir mūsų verslininkams, siekiantiems stabilios bei skaidrios verslo aplinkos.

Nežiūrint sudėtingo derybų proceso, Lietuvos derybos dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje yra baigtos. Džiugu tai, kad PPO Generalinė Taryba jau patvirtino derybų rezultatus. O tai reiškia, jog mūsų derybų partneriai ir mūsų kolegos iš Pasaulio prekybos organizacijos pripažįsta Lietuvos atliktas reformas ir mūsų valstybės pasiekimus, kuriant modernų užsienio prekybos režimą.

Siekiant užbaigti stojimo procesą į šią itin reikšmingą pasaulio organizaciją, Lietuvos Respublikos Seimas turės ratifikuoti Pasaulio prekybos organizacijos bazines sutartis, Lietuvos derybų rezultatus bei prisiimtus įsipareigojimus. Tai svarbiausias ir paskutinis žingsnis, siekiant tapti tikrąja Pasaulio prekybos organizacijos nare.

Norėčiau pažymėti, jog derybų rezultatų ratifikacija – bus vienas svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos uždavinių. Mes turėsime įvertinti ir patvirtinti mūsų derybininkų pasiektus rezultatus bei paaiškinti mūsų visuomenei ir verslo atstovams, kaip keisis Lietuvos užsienio prekybos principai Lietuvai tapus globalios ekonomikos dalimi.

Esu įsitikinęs, kad narystė Pasaulio prekybos organizacijoje – tai žingsnis modernaus ūkio administravimo linkui, tai patikimos taisyklės tarptautinei prekybai, finansams ir investicijoms. Tai taip pat reikšmingi įsipareigojimai, kurie ateityje atneš naudą mūsų ūkiui.

Pone Generalinio Direktoriaus pavaduotojau,

Norėčiau Jus užtikrinti, jog Lietuva, žengdama į dinamišką globalios ekonomikos pasaulį, sieks tapti aktyvia Pasaulio prekybos organizacijos nare, ir yra pasiryžusi įgyvendinti liberalios prekybos principus, nes iš esmės tik jie padeda siekti tų rezultatų, kurių visi tikimės – stabilios, skaidrios ir efektyvios pasaulinės prekybos sistemos. Esu įsitikinęs, kad Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje, kurios veikla grindžiama skaidrumo principu ir aiškiomis taisyklėmis, užtikrins mūsų šalies lygiavertį dalyvavimą pasaulio prekybos sistemoje, o mūsų įmonėms ir kitiems ūkio subjektams leis pasiekti geriausių rezultatų.

Mieli kolegos Seimo nariai, seminaro svečiai,

Aš Jus kviečiu aktyviai dalyvauti šiame seminare, išklausyti mūsų derybininkų pranešimų, mūsų svečių iš Pasaulio prekybos organizacijos pasisakymų, ir aktyviai diskutuoti apie Lietuvos perspektyvas ir narystės naudą šioje pasaulinėje organizacijoje. Manau, kad šios diskusijos padės mums visiems ne tik geriau suprasti šios organizacijos esmę ir mūsų valstybės galimybes joje, bet ir geriau pasirengti minėtų PPO sutarčių bei derybų rezultatų ratifikacijai.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 30.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas