Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. sausio 24 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

2001 m. sausio 24 dieną Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl pritarimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kandidatūroms" projektas IXP-275

Komiteto nariai, išklausę Prezidento atstovą A.Abramavičių, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko K.Lapinską bei pretendentus, pritarė Stasio Gudyno ir Anatolijaus Baranovo kandidatūroms teikti Seimui skirti juos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjais.

2.SVARSTYTA: Seimo Pirmininko pavedimas išnagrinėti šunų (kovinių) laikymo teisinį reguliavimą (atitinkamų teisės aktų pataisų inicijavimo galimybės ir poreikis).

Teisės ir teisėtvarkos komitetas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininko pavedimą, išnagrinėjo teisinio reguliavimo problemas, susijusias su sąlyginai pavojingų gyvūnų laikymu, priežiūra bei savininkų teisine atsakomybe, kai tokie gyvūnai padaro žalą žmonėms bei turtui ir nusprendė:

1. Parengti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio pakeitimo bei papildymo įstatymo projektą.

2. Parengti Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo 22 straipsniu įstatymo projektą.

3. Parengti Baudžiamojo kodekso papildymo 2502 straipsniu įstatymo projektą.

4. Pasiūlyti Vyriausybei:

4.1. Parengti bei pateikti Seimui sąlyginai pavojingų bei agresyvių gyvūnų įvežimą, veisimą, laikymo, priežiūros bei gabenimo sąlygas ir atsakomybę už pažeidimus reglamentuojančius įstatymų projektus.

4.2. Parengti ir patvirtinti teisės aktus nustatančius šunų vakcinacijos tvarką bei atsakomybę už šios tvarkos pažeidimus, o taip pat nustatyti reikalavimus (amžiaus, išsimokslinimo, profesinės patirties, geros reputacijos ir pan. reikalavimus) asmenims norintiems užsiimti profesionaliu šunų veisimu bei mokymu, dresūra.

4.3. Apsvarstyti galimybę uždrausti tam tikrų pavojingų bei agresyvių veislių šunų įvežimą, veisimą bei laikymą Lietuvoje, esant reikalui parengti įstatymų projektus bei teikti juos Seimui.

4.4. Nustatyti vieningą gyvūnų žymėjimo Lietuvoje tvarką, įgalinančią identifikuoti, registruoti gyvūnus ir, esant reikalui, nustatyti jų savininkus bei pavesti žymėjimo kontrolę vienai atsakingai įstaigai. Sukūrus gyvūnų žymėjimo sistemą, nustatyti atsakomybę asmenims atsisakiusiems globoti jiems priklausančius gyvūnus ir padarius juos beglobiais, ruošiantiems bei naudojantiems gyvūnus kovoms.

4.5. Apsvarstyti galimybę numatyti tam tikrų veislių šunis laikantiems asmenims privalomą civilinės atsakomybės draudimą, esant reikalui parengti įstatymų projektus bei teikti juos Seimui.

4.6. Parengti beglobių gyvūnų naikinimo tvarką, kuri atitiktų tarptautinės teisės aktų bei Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus bei įpareigoti gyvūnų karantinavimo tarnybas naikinti beglobius gyvūnus atsižvelgiant į humanizmo bei gyvybės gerbimo principus, sudaryti tinkamas sąlygas netrukdomai gabenti į Lietuvos Respubliką gyvūnų eutanazijos preparatus.

5. Pateikti Seimo Pirmininkui svarstymo komitete metu surinktą dokumentinę medžiagą.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 29.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas