Lietuvos Respublikos Seimas

Komiteto sprendimas dėl bazinių kainų 2001m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

SVEIKATOS REIKAL KOMITETAS

SPRENDIMAS

2001 01 22 Nr. 1

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų

bazinių kainų ir jų taikymo 2001 m.

Atsižvelgdamas į gautus medikų visuomeninių organizacijų, Komiteto neetatinių ekspertų, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų siūlymus dėl sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų ir jų taikymo tvarkos 2001 m. ir išklausęs jų pateiktą informaciją ir pasiūlymus Komiteto 2001 01 17 d. posėdyje, įvertinęs tai, kad sprendimas dėl naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų įvedimo turi būti tinkamai parengtas, Komitetas nutaria:

  1. Siūlyti SAM ir VLK įvertinti galimus asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros pokyčius, taip pat ekonominį efektą ir kitas pasėkmes įvedus naujas sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas ir tuo atveju, jei bus tvirtinamos tik maksimalios (o ne fiksuotos) bazinės kainos, ir pateikti informaciją Komitetui, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjams iki 2001 02 15 d., taip pat įvertinti sprendimo dėl maksimalių bazinių kainų tvirtinimo atitikimą Sveikatos draudimo įstatymui. Sprendimą dėl naujų bazinių kainų taikymo tvarkos priimti šios analizės pagrindu įvertinus visas galimas pasėkmes ir, esant reikalui- teikti Komitetui pasiūlymus dėl Sveikatos draudimo įstatymo pataisų.
  2. Siūlyti SAM ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai patvirtinti naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metodiką aiškiai nustatant sveikatos priežiūros paslaugos įkainio struktūrą.
  3. Siūlyti SAM baigti visų paslaugų profilių detalizavimą įskaitant specializuotas ambulatorines paslaugas ir dar kartą peržiūrėti paslaugų bazines kainas pagal profilius stengiantis nemažinti bazinių kainų, galiojusių iki 2000 12 31 d. Naujas bazines kainas įvesti tik baigus visų paslaugų profilių detalizavimą.
  4. Siūlyti SAM ir VLK išanalizuoti Komiteto gautus ekspertų, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir medikų visuomeninių organizacijų siūlymus dėl numatomų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų bei jų taikymo tvarkos ir juos aptarti su pasiūlymų teikėjais, o Privalomojo sveikatos draudimo tarybai – dar kartą apsvarstyti šias kainas pagal gautus pasiūlymus.
  5. Siūlyti SAM ir VLK nustatyti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatytus minimalius sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymo ir struktūros reikalavimus iki numatomo naujos bazinių kainų taikymo tvarkos įsigaliojimo ir įvertinti šiuos reikalavimus priimant sprendimą dėl naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų taikymo tvarkos.
  6. Siūlyti SAM ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai apsvarstyti sveikatos priežiūros paslaugų,apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, sąrašą ir jo keitimo galimybes perkeliant dalį paslaugų į mokamas paslaugas ar (ir) numatant paslaugas, už kurias pacientas galėtų mokėti dalinai.

 

Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 10.
Sandra Rumševičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai parlamentinė kontrolė

LR Seimas