Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 24 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

Aplinkos apsaugos komitete vyko pavojingų medicinos atliekų tvarkymo problemų ir jų sprendimo perspektyvų svarstymas. Dalyvavo komiteto nariai: Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas), Vytautas Einoris (komiteto primininko pavaduotojas), Vydas Baravykas, Jūratė Juozaitienė, Alfonsas Macaitis, Kęstutis Skamarakas ir kviestieji asmenys - Stanislovas Tracevičius (UAB “Chitinas” direktorius), Eduardas Bartkevičius (Sveikatos apsaugos viceministras), Vita Braškienė (Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja), Rimantas Budrys (Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas), Stasys Ivanauskas (Ūkio ministerijos Atliekų skyriaus viršininkas), Martynas Juozaitis (Seimo narės J.Juozaitienės visuomeninis padėjėjas), Edvardas Karečka (Seimo narys), Petras Kazlauskas (Savivaldybės įmonės “Gydomoji gamyba” direktorius), Julija Kuzminaitė (Valstybinio visuomenės sveikatos centro atstovė), Erikas Mačiūnas (Valstybinio visuomenės sveikatos centro direktorius), Ervinas Raistenskis (Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. inspektorius), Romualdas Sabaliauskas (Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus viršininkas), Petras Sakalauskas (Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius), Gintaras Skupskelis (AB “Palemono keramika” skyriaus viršininkas), Romualdas Šemeta (Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas).

Pagrindinį pranešimą apie medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų vykdymą Vilniuje, Kaune ir Kėdainių ligoninėse pateikė Romualdas Sabaliauskas, Sveikatos apsaugos ministerijos skyriaus viršininkas. Pranešėjas pabrėžė, kad sveikatos priežiūros įstaigų vadovai neorganizuoja tinkamo medicininių atliekų tvarkymo pagal Higienos normas HN 66:2000 (medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai, įpareigojantys asmenis ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacines veiklos įstaigas vienodai tvarkyti medicinines atliekas); ligoninių atsakingi darbuotojai nesusipažinę sus atliekų tvarkymą reglamentuojančiais dokumentais ir todėl netvarko pirminės atliekų apskaitos; visose patikrintose ligoninėse infekuotos atliekos ženklinamos neteisingai. Buvo konstatuota, kad Lietuvoje nėra sukurtos medicininių atliekų tvarkymo bendros sistemos, kaip pažangiais būdais tvarkyti medicinines atliekas, todėl naudojami dideli kiekiai dezinfekcijos medžiagų. Po diskusijų nuspręsta: prašyti Vyriausybės sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų medicininių atliekų tvarkymo problemas ir iki š.m. kovo 1 dienos pateiktų išvadas Seimo aplinkos apsaugos komitetui, nurodant priežastis kodėl nevykdoma Vyriausybės patvirtinta Atliekų tvarkymo programa ir kas dėl to atsakingas; prašyti Sveikatos apsaugos ministerijos informuoti medicininių įstaigų vadovus apie tai, kad medicininių paslaugų kaštuose yra numatytos lėšos ir visų atliekų (tame tarpe pavojingų medicininių) tvarkymui. Rekomenduoti, formuojant šių įstaigų (valstybinių bei privačių) biudžetus, medicininių atliekų tvarkymui numatyti būtinas lėšas; prašyti Aplinkos ministerijos pateikti Seimo aplinkos apsaugos komitetui informaciją apie įmones tvarkančias medicinines atliekas bei siūlyti Aplinkos ministerijai licencijų išdavimą atliekų tvarkymui, derinti su savivaldybe, kurios teritorijoje bus vykdomi darbai.

Rimantas Šalkauskas, Aplinkos ministerijos Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas, išdėstė priežastis dėl Valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės įstatymo projekto ruošimo reikalingumo. Pabrėžė, kad tai padėtų susisteminti bei sureguliuoti valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę, griežtai atskiriant aplinkos apsaugos politiką formuojančias institucijas, aplinkos apsaugos reikalavimus įgyvendinančius subjektus nuo institucijų, kontroliuojančių aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymą bei detalizuoti Aplinkos apsaugos įstatymu numatyti kontrolės vykdymo pagrindai. Po diskusijų, kuriose dalyvavo Aloyzas Gruzdys, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko pavaduotojas, Vytautas Jaškevičius, Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, Valentinas Kisielius, Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, Česlovas Meržvinskas, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, Juozas Mockevičius, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius, Antanas Petrauskas, Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, Kęstutis Šiliauskas, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, Ričardas Vygantas, Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius, komitetas nusprendė: bendru sutarimu pritarti Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo projekto būtinumui; prašyti Aplinkos ministerijos pateikti LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui ekspertų, galinčių dalyvauti įstatymo projekto ruošime, sąrašą; prašyti LR Seimo valdybos patvirtinti Valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės įstatymo ruošimo darbo grupės sudėtį ir skirti lėšų Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo projekto ruošimui.

Komitetas, išklausęs Skuodo mero L.Žukausko, Janinos Alasevičienės, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto patarėjos, bei Edvardo Karečkos, Seimo Kaimo reikalų komiteto nario informaciją apie Skuodo m. valymo įrenginių statybą, nusprendė kreiptis į Vyriausybę su prašymu numatyti 2001 m. Valstybės investicijų programoje lėšas būtinas valymo įrenginių užbaigimui.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 26.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas