Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. sausio 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. P-2571(2).

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti pateiktam projektui ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

2.SVARSTYTA:

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. P-2583.

NUSPRĘSTA:

  1. Projektą atmesti ("už" balsavo 4, "prieš" - 4, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

LR sveikatos priežiūros įstaigų atleidimo nuo nesumokėtų pridėtinės vertės mokesčių ir priskaičiuotų baudų bei delspinigių įstatymo projektas Nr. P-2639(2).

NUSPRĘSTA:

  1. Projektą atmesti (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Palionis.

 

4-5.SVARSTYTA:

LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-171.

LR tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-171A.

NUSPRĘSTA:

Projektų svarstyme daryti pertrauką (bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Dėl Valstybės kontrolės 2000 m. lapkričio 22 d. sprendimo "Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" pirkėjų skolų, veiklos sąnaudų ir kitų klausimų tikrinimo rezultatų".

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija apie Valstybės kontrolės 2000 m. lapkričio 22 d. sprendimo "Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" pirkėjų skolų, veiklos sąnaudų ir kitų klausimų tikrinimo rezultatų" vykdymo rezultatus.

 

7.SVARSTYTA:

Generalinės prokuratūros atstovų informacija dėl baudžiamosios bylos "Dėl elektros energijos eksporto į Baltarusiją" tyrimo .

NUSPRĘSTA:

Išklausyta informacija apie baudžiamosios bylos "Dėl elektros energijos eksporto į Baltarusiją" tyrimo eigą.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 24.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas