Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 01 24 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 01 24 posėdyje aptarė preliminarinį Žemės ūkio bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, parengtą Žemės ūkio bendrovių asociacijos kartu su Žemės ūkio ministerijos specialistais. Naujajame įstatymo projekte numatoma aiškiau ir griežčiau reglamentuoti narystės, bendrovių valdymo (administravimo), sprendimų priėmimo (balsavimo) bei likvidavimo klausimus. Posėdyje dalyvavo atstovai iš 8 Žemės ūkio bendrovių.

Posėdyje išklausyta Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija apie žemės ūkio produkcijos apmokestinimą Pridėtinės vertės mokesčiu. Posėdyje dalyvavę Kupiškio rajono meras L. Apšėga ir Ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus vedėjas Bidlauskas akcentavo, kad 2000 m. pakeitus Pridėtinės vertė mokesčio 17 straipsnį, ūkininkai sumokėtą PVM gali susigrąžinti tik po 6 mėnesių. Tai apsunkiną jų veiklą. Nuspręsta pavesti seimo nariams J. Čiulevičiui ir V. Rinkevičiui išnagrinėti šį klausimą ir, esant reikalui, parengti įstatymo pataisą.

Komitetas išnagrinėjo Vyriausybės Nutarimu patvirtintą Dyzelinių degalų akcizo kompensavimo žemės ūkio produkcijos gamintojams 2001 metais tvarką bei gautus gausius žemdirbių nusiskundimus šia tvarka. Pasiūlyta Žemės ūkio ministerijai supaprastinti jos įgyvendinimą, kad žemdirbiams nebūtų didelių išlaidų norint gauti kompensaciją už dyzelinius degalus.

 

Kaimo reikalų komiteto informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas