Lietuvos Respublikos Seimas

Posėdis 2001 01 22

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

Š.m. sausio 22 d. įvyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis.

 

Pirmu klausimu:

1.SVARSTYTA:

Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos projekto.

1.NUTARTA:

Išklausius SAM informaciją ir posėdžio dalyvių išsakytas pastabas bei pateiktus pasiūlymus, pateikti pasiūlymus LRV.

Antru klausimu

2.SVARSTYTA:

Dėl sveikatos paslaugų bazinių kainų ir jų taikymo tvarkos 2001m. ( svarstymo tęsinys ir sprendimo priėmimas)

2.NUTARTA:

Komitetas priėmė sprendimą.

SPRENDIMAS

2001 01 22 Nr. 1

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų

bazinių kainų ir jų taikymo 2001 m.

Atsižvelgdamas į gautus medikų visuomeninių organizacijų, Komiteto neetatinių ekspertų, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų siūlymus dėl sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų ir jų taikymo tvarkos 2001 m. ir išklausęs jų pateiktą informaciją ir pasiūlymus Komiteto 2001 01 17 d. posėdyje, įvertinęs tai, kad sprendimas dėl naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų įvedimo turi būti tinkamai parengtas, Komitetas nutaria:

 1. Siūlyti SAM ir VLK įvertinti galimus asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros pokyčius, taip pat ekonominį efektą ir kitas pasėkmes įvedus naujas sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas ir tuo atveju, jei bus tvirtinamos tik maksimalios (o ne fiksuotos) bazinės kainos, ir pateikti informaciją Komitetui, Privalomojo sveikatos draudimo tarybai bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjams iki 2001 02 15 d., taip pat įvertinti sprendimo dėl maksimalių bazinių kainų tvirtinimo atitikimą Sveikatos draudimo įstatymui. Sprendimą dėl naujų bazinių kainų taikymo tvarkos priimti šios analizės pagrindu įvertinus visas galimas pasėkmes ir, esant reikalui- teikti Komitetui pasiūlymus dėl Sveikatos draudimo įstatymo pataisų.
 2. Siūlyti SAM ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai patvirtinti naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų skaičiavimo metodiką aiškiai nustatant sveikatos priežiūros paslaugos įkainio struktūrą.
 3. Siūlyti SAM baigti visų paslaugų profilių detalizavimą įskaitant specializuotas ambulatorines paslaugas ir dar kartą peržiūrėti paslaugų bazines kainas pagal profilius stengiantis nemažinti bazinių kainų, galiojusių iki 2000 12 31 d. Naujas bazines kainas įvesti tik baigus visų paslaugų profilių detalizavimą.
 4. Siūlyti SAM ir VLK išanalizuoti Komiteto gautus ekspertų, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir medikų visuomeninių organizacijų siūlymus dėl numatomų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų bei jų taikymo tvarkos ir juos aptarti su pasiūlymų teikėjais, o Privalomojo sveikatos draudimo tarybai – dar kartą apsvarstyti šias kainas pagal gautus pasiūlymus.
 5. Siūlyti SAM ir VLK nustatyti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatytus minimalius sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymo ir struktūros reikalavimus iki numatomo naujos bazinių kainų taikymo tvarkos įsigaliojimo ir įvertinti šiuos reikalavimus priimant sprendimą dėl naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų taikymo tvarkos.
 6. Siūlyti SAM ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai apsvarstyti sveikatos priežiūros paslaugų,apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, sąrašą ir jo keitimo galimybes perkeliant dalį paslaugų į mokamas paslaugas ar (ir) numatant paslaugas, už kurias pacientas galėtų mokėti dalinai.

Trečiu klausimu

3.SVARSTYTA:

Dėl darbo grupės Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms rengti sudarymo.

3.NUTARTA:

Sudaryti darbo grupę Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms parengti.

Dėl darbo grupės Sveikatos draudimo

įstatymo pataisoms rengti sudarymo

 

 

Atsižvelgiant į LR Prezidento dekrete "Dėl Sveikatos draudimo įstatymo 25, 26, 27, 28 ir 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo grąžinimo Seimui pakartotinai svarstyti" nurodytus argumentus bei į Seimo narių, suinteresuotų institucijų, neetatinių Komiteto ekspertų pasiūlymus:

1. sudaryti šią darbo grupę Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms rengti:

 1. Sveikatos reikalų komiteto narys Audrius Klišonis
 2. Sveikatos reikalų komiteto narys Visvaldas Nekrašas
 3. Sveikatos reikalų komiteto patarėjas Rytis Virbalis
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas
 5. Valstybinės ligonių kasos atstovas
 6. LR Prezidentūros atstovas
 7. LR Vyriausybės kanceliarijos atstovas
 8. Draudikų asociacijos atstovas
 9. Komiteto neetatinė ekspertė J.Kumpienė
 10. Komiteto neetatinis ekspertas M.Stankevičius
 11. Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos atstovas
 12. Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos draugijos atstovas
 13. Farmacininkų visuomeninės organizacijos atstovas
 14. 2. Pataisas parengti iki 2001 m. kovo 10 d.

  Ketvirtu klausimu

  4.SVARSTYTA:

  Dėl darbo grupės sudarymo parengti įstatymo pataisas, įteisinančias galimybę pacientams papildomai mokėti už sveikatos priežiūros paslaugas, kai paslaugų vertė didesnė už apmokėjimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.

  4. NUTARTA:

  Sudaryti darbo grupę.

  Dėl darbo grupės įstatymų pataisoms

  rengti sudarymo

   

   

  1. Sudaryti šią darbo grupę parengti įstatymų pataisas, įteisinančias galimybę pacientams papildomai susimokėti už sveikatos priežiūros paslaugas, kai paslaugų vertė didesnė už apmokėjimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:

 15. Sveikatos reikalų komiteto narys Kęstutis Kuzmickas
 16. Sveikatos reikalų komiteto narys Juozas Matulevičius
 17. Žmogaus teisių komiteto narys
 18. Sveikatos reikalų komiteto patarėja Virginija Šukaitienė
 19. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas
 20. LR Prezidentūros atstovas
 21. Valstybinės ligonių kasos atstovas
 22. Finansų ministerijos atstovas
 23. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas
 24. Komiteto ekspertas
 25. LR Vyriausybės kanceliarijos atstovas
 26. Draudikų asociacijos atstovas
 27. Privačių medicinos įstaigų asociacijos atstovas
 28. Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos draugijos atstovas
 29. Vartotojų teisių gynimo asociacijos atstovas

 

2. Pataisas parengti iki 2001m. gegužės 1 d.

Penktu klausimu

5. SVARSTYTA

Dėl Europos reikalų komiteto kreipimosi.

5. NUTARTA:

Pritarti Europos komiteto pasiūlymui ir sudaryti darbo grupę iš Seimo narių ir patarėjų diskusojoms su Europos Komisija sveikatos politikos klausimais. Pasikeista nuomonėmis dėl svarbiausių įstatymų projektų integruojantis Į Europos Sąjungą.

Šeštu klausimu

6. SVARSTYTA:

Dėl Lietuvos bendradarbiavimo su Danija sveikatos politikos klausimais.

6. NUTARTA:

Pritarti bendradarbiavimo su Danija tęsimui sveikatos politikos ir integracijos į Europos Sąjungos srityse ir informuoti Danijos ambasadą dėl tolesnio bendradarbiavimo krypčių.

Septintu klausimu

6. SVARSTYTA:

Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo apskrityse.

6. NUTARTA:

Kreiptis į apskričių viršininkus, prašant pateikti apskrityse esančių Asmens sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planus ir juos svarstyti pavasario sesijos komiteto posėdžiuose.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 24.
Sandra Rumševičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas