Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 22 posėdis

PROTOKOLAS

2001 01 22 Nr. 14

Vilnius

 

Komiteto posėdis

Posėdžio pirmininkas K. Rimšelis

Protokolą rašė komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė

Dalyvavo:

Nariai

A.Baura, G.Didžiokas, A.V.Indriūnas, J.Jurkus, S.Lapėnas, E.Masiulis, V.Matuzas, P.Papovas, A.Pulokas, A.Rimas, V.Tomaševski.

Kviestieji asmenys

A.Astrauskas, Respublikos Prezidento referentas.

 

DARBOTVARKĖ:

 1. Vyriausybės įstatymo 45 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. IXP-104.
 2. Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-175(2).
 3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-26(2*).

 

 1. SVARSTYTA:
 2. Vyriausybės įstatymo 45 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas Nr. IXP-104.

  NUSPRĘSTA:

  1. Prašyti Seimo valdybos kreiptis į Vyriausybę, kad ji pateiktų išvadą dėl šio įstatymo projekto.

  2. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulį, A.V.Indriūną, P.Papovą.

   

 3. SVARSTYTA:
 4. Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-175(2).

  NUSPRĘSTA:

  Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulį, A.V.Indriūną, P.Papovą.

   

 5. SVARSTYTA:

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-26(2*).

NUSPRĘSTA:

 1. Daryti svarstymo komitete pertrauką.
 2. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulį, A.V.Indriūną, P.Papovą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Rimšelis

 

 

Protokolą rašė komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 01 24.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas