Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 01 22 dienos posėdį

Komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį Švietimo ir mokslo ministerijoje. Komiteto nariai susipažino su ministerijos vadovais ir darbuotojais, aptarė svarbiausias švietimo kaitos problemas: ugdymo profiliavimą, mokyklų tinklo pertvarką, bendrojo lavinimo mokyklų tipus, mokyklų renovacijos programą, informacines technologijas mokyklose, ugdymo proceso ir aplinkos finansavimą, t.y. vadinamąjį moksleivio krepšelį. Seimo nariai domėjosi, kaip bus garantuojamos lygios išsilavinimo galimybės visiems, kaip ministerija rengiasi įgyvendinti Vyriausybės priemonių planą, kaip bus finansuojama mokymo priemonių ir vadovėlių leidyba, kaip rengiami konceptualūs švietimo kaitą ir jos tęstinumą užtikrinantys dokumentai.

Komitetas nusprendė ir toliau rengti panašius išvažiuojamuosius posėdžius kuruojamos srities ministerijose ir departamentuose.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 23.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas