Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 17 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) IX-59 projekto svarstymas. Dalyvavo: Juozas Raistenskis (komiteto pirmininkas), Vytautas Einoris (komiteto pirmininko pavaduotojas), Vydas Baravykas (komiteto narys), Jūratė Juozaitienė(komiteto narė), Alfonsas Macaitis (komiteto narys) ir kviestieji asmenys – Rūta Baškytė (Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktoriaus pavaduotoja), Rimantas Braziulis (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas), Vidmantas Bezaras (Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas), Donatas Dudutis (Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos skyriaus viršininkas), Algis Gaižutis (Lietuvos miško savininkų asociacija), Rimantas Klimas (Vilniaus miškų urėdija), Imantas Lazdinis (Aplinkos ministerijos viceministras), A.Morkevičius (Asociacijos “Lietuvos mediena” direktorius), K.Ozolinčius (Lietuvos miškų instituto direktoriaus pavaduotojas), Benjaminas Sakalauskas (Generalinis miškų urėdas), Albinas Tebėra (LŽŪM Miškų fakulteto prodekanas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas), Valdas Vaičiūnas (Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius), Birutė Valionytė (LR pilietė), Albertas Vasiliauskas (Lietuvos miškų instituto vyriausias mokslinis bendradarbis), Vytautas Vinciūnas (Lietuvos pramonės ir finansų korporacijos konsultantas). Po diskusijų nuspręsta: : daryti Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto Nr. IXP-59 svarstyme Komitete pertrauką, kurios metu prašyti Komiteto narių - komiteto išvados rengėjų įvertinti pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir pateikti Komitetui patobulintą Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektą Nr. IXP-59(2); prašyti Aplinkos ministerijos iki 2001 m. sausio 27 d. paruošti ir pateikti Seimo aplinkos apsaugos komitetui Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą; prašyti Aplinkos ministerijos iki 2001 m. sausio 27 d. paruošti ir pateikti Seimo aplinkos apsaugos komitetui Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą.

Aplinkos apsaugos komitete vyko diskusija dėl šalies mokslo potencialo ir mokslo žinių panaudojimo aplinkosaugoje problemų ir galimybių bei gamtą tiriančių valstybinių mokslo institucijų indėlio sprendžiant šalies aplinkos apsaugos problemų. Dalyvavo: komiteto nariai ir kviestieji asmenys: Pranas Baltrėnas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas), Valentinas Baltrūnas (geologijos instituto direktorius), Ričardas Baubinas (Geografijos instituto direktorius), Vytautas Kontrimavičius (Lietuvos mokslų akademijos atstovas), Juozas Virbickas (Ekologijos instituto direktorius). Po diskusijų nuspręsta: rekomenduoti Aplinkos ministerijai glaudžiau bendradarbiauti su valstybiniais mokslo institutais ir dažniau remtis jų mokslinių tyrimų rezultatais; siūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai sudaryti kuo palankesnes mokslo institutų darbo sąlygas, ypač išsaugant turimą mokslinį potencialą, ruošiant mokslininkų pamainą, aprūpinant būtina laboratorine įranga, o taip pat išsaugant valstybinio mokslo instituto statusą; siūlyti pripažinti gamtą tiriančius ir aplinkosaugos tematika užsiimančius (Botanikos, Ekologijos, Geologijos, Geografijos, Miškų ir kt.) valstybinius mokslo institutus valstybinės svarbos kompetencijos centrais, kuriuose sukoncentruotos aukštos kvalifikacijos Lietuvos gamtos įvairovę, jos išteklius ir aplinkosaugos problemas tiriančių specialistų pajėgos, turinčios tarptautinį pripažinimą ir sėkmingai vykdančios darbus Vyriausybės nutarimu patvirtintose pagrindinėse veiklos kryptyse; prašyti Mokslų akademijos pateikti pasiūlymus dėl gamtą tiriančių ir aplinkos apsaugos tematika dirbančių mokslo institutų finansavimo patikslinimo; informuoti apie išvadas Vyriausybę, Švietimo ir mokslo, Aplinkos ministerijas, Mokslų akademiją, Lietuvos mokslo tarybą bei Lietuvos gamtą tiriančius ir aplinkosaugos tematika užsiimančius valstybinius mokslo institutus.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 19.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas