Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas domisi informacinės visuomenės plėtros strategijos rengimu

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 01 18

Norėdamas išsiaiškinti kokioje stadijoje šiandien yra informacinės visuomenės plėtros strategijos kūrimas, Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas surengė pasitarimą, kuriame dalyvavo “Infobalt” asociacijos vadovai, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Seimo atstovai.

“Lietuva privalo turėti informacinės visuomenės plėtros koncepciją. Turim aiškiai įsivaizduoti, kaip šalis gyvens po 5, 10 ar 15 metų ir kokių tikslų per tą laiką norime pasiekti. Pavyzdžiui, jei norime, kad kiekvienas jaunuolis, baigęs mokyklą, turėtų bazinius kompiuterinio raštingumo įgūdžius, turime žinoti kiek tokiam tikslui reikės investuoti pinigų. Kitas, ypač aktualus dalykas, tai - pigesnis, greitesnis ir visiems prieinamas internetas. Kada ir kokiais būdais to galime pasiekti? Į daugybę tokių iškylančių klausimų turime rasti atsakymus” – sakė Artūras Paulauskas.

Pasitarime buvo sutarta, kad artimiausiu metu Vyriausybės Informacinės plėtros koncepcijos rengimo darbo grupė, kartu su Seimo Informacinės plėtros komisija suformuluos ir nustatys konkrečią informacinės visuomenės plėtros strategiją, metmenis bei prioritetinių veiksmų programą.

Pasitarimo dalyviai pripažino, kad atsirado būtinybė sukurti instituciją tiesiogiai pavaldžią vyriausybei, kuri tvarkys ir koordinuos informacinės visuomenės plėtros politiką Lietuvoje.

Buvo pažymėta, jog neatidėliotini veiksmai, kurių reikia imtis jau šiuo metu, tai Vidaus reikalų ministerijos operatyvinio ryšio modernizavimas bei lėšų, naudojamų informacinių sistemų kūrimui valstybėje, preliminari analizė.

Seimo Pirmininkas yra numatęs panašius pasitarimus kviesti periodiškai, kad juose būtų galima aptarti konkrečiai nuveiktus darbus ir naujai iškylančias problemas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas

39 63 62

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 18.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas