Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 18 d. BFK posėdis

 

SVARSTYTA:

Akcizų įstatymo 2,3,5,5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-162.

 

NUSPRĘSTA:

Pritarta įstatymo projektui su sekančiom pataisom:

"Įstatymo projekto 4 straipsnyje vietoje skaičiaus “300” įrašyti skaičių “200” ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“4 straipsnis. 5 1 straipsnio 1 dalies papildymas 22 punktu

Papildyti 5 1 straipsnio 1 dalį 22 punktu:

“22) suskystintoms dujoms, skirtoms automobilių transportui, - 200 litų už tūkstantį litrų".

Balsavime dalyvavo 10 komiteto narių.

Už balsavo 8 komiteto nariai;

1 komiteto narys prieš;

1 komiteto narys susilaikė.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas