Lietuvos Respublikos Seimas

Posėdis 2001 01 17

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

Š.m. sausio 17 d. įvyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis.

Posėdyje dalyvavo- Komiteto nariai: pirmininkas K.Kuzmickas, J.Olekas, A.Klišonis, J.Matulevičius, D.Mikutienė, V.Nekrašas.

SAM viceministras V.Radavičius, VLK direktorius S.Janonis, VLK direktoriaus pavaduotojas H.Baubinas, komiteto neetatiniai ekspertai, medikų visuomeninių organizacijų atstovai, bei sveikatos priežiūros įstaigų atstovai.

 

Pirmu klausimu:

1.SVARSTYTA:

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų ir jų taikymo tvarkos 2001m.

1.NUTARTA:

Išklausius SAM ir VLK informaciją ir posėdžio dalyvių išsakytas pastabas ir pateiktus pasiūlymus, tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje.

Antru klausimu

2.SVARSTYTA:

Dėl Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo.

2.NUTARTA:

Išklausyti informaciją ir onkologų pastabas dėl programos, ir tęsti svarstymą kitame komiteto posėdyje

3.SVARSTYTA:

Dėl Pasaulio Banko Lietuvos sveikatos projekto įgyvendinimo Kauno apskrityje.

3.NUTARTA:

Išklausyti SAM viceministro V.Radavičiaus, Kauno apskrities viršininko G.Buinevičiaus ir Kauno miesto savivaldybės atstovo informaciją apie sutarties dėl Pasaulio Banko Lietuvos sveikatos projekto įgyvendinimo Kauno apskrityje rengimo ir derinimo eigą, ir pasikeista nuomonėmis šiuo klausimu. Komiteto nuomone ši sutartis turi būti pasirašyta kuo greičiau. Komitetas turi būti ir toliau informuojamas apie šio projekto įgyvendinimo eigą.

 

S.Rumševičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 01 18.
Sandra Rumševičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas