Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. sausio 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR akcizų įstatymo 51 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 52 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-214 .

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

2.SVARSTYTA:

LR azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154 .

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

3.SVARSTYTA:

LR įmonių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-156.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

LR akcizų įstatymo 2, 3, 5, 5(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-162.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti įstatymo projektui.
  2. Pasiūlyti 5 1 straipsnio 1 dalies papildomą 22 punktą išdėstyti taip:

“22) suskystintoms dujoms, skirtoms autotransportui, - 200 litų už tūkstantį litrų.”

3. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

Komiteto nariai taip pat dalyvavo viešuose LR azartinių lošimų įstatymo projekto Nr.IXP-154 ir su juo susijusių įstatymų projektų klausymuose.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 17.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas