Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 01 16 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 01 16 posėdyje apsvarstė Akcizo įstatymo 3, 5' ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektą (IXP-170).

Bendru sutarimu pritarta Komiteto patobulintam projektui - 2.

Projekte siūloma papildyti 6 straipsnio 1 dalį 14 punktu. Priėmus šį įstatymą, gazolis (dyzeliniai degalai), skirtas naudoti žemės ūkyje, nebūtų apmokestinamas akcizu. Neapmokestinamo gazolio (dyzelinių degalų) kiekis Vyriausybės nustatyta tvarka registruotiems žemės ūkio subjektams per vienus kalendorinius metus neturėtų viršyti 120 litrų už vieną Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą. Lengvatos taikymo tvarką turėtų nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Šio įstatymo įsigaliojimas numatomas nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

Kaimo reikalų komiteto informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas