Lietuvos Respublikos Seimas

2001 01 15 posėdis

PROTOKOLAS

2001 01 15 Nr. 13

Vilnius

 

Komiteto posėdis

Posėdžio pirmininkas K. Rimšelis

Protokolą rašė komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė

Dalyvavo:

Nariai

A.Baura, G.Didžiokas, A.V.Indriūnas, J.Jurkus, E.Masiulis, V.Matuzas, P.Papovas, A.Pulokas, V.Tomaševski.

Kviestieji asmenys

A.Astrauskas, Respublikos Prezidento referentas; H.Žukauskas, Aplinkos ministras.

 

DARBOTVARKĖ:

 1. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pirmos dalies papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-107.
 2. Dėl Danijos – Lietuvos vietos savivaldos administravimo programos koordinacinio komiteto sudėties.
 3. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2001 01 02 rašto Nr. 4–2 (pasiūlymai Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymui).

 

 1. SVARSTYTA:
 2. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pirmos dalies papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-107.

  KALBĖJO:

  Komiteto nariai: K.Rimšelis, E.Masiulis, J.Jurkus, P.Papovas, A.Baura; Aplinkos ministras H.Žukauskas.

  H.Žukausko klausė komiteto nariai V.Matuzas ir P.Papovas.

  NUSPRĘSTA:

  Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą (bendru sutarimu).

   

 3. SVARSTYTA:
 4. Dėl Danijos – Lietuvos vietos savivaldos administravimo programos koordinacinio komiteto sudėties.

  NUSPRĘSTA:

  LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovu Danijos – Lietuvos vietos savivaldos administravimo programos koordinaciniame komitete paskirti E. Masiulį (bendru sutarimu).

   

 5. SVARSTYTA:

Dėl 2001 01 02 Lietuvos savivaldybių asociacijos rašto Nr. 4–2 bei 2000 12 15 Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nutarimo Nr. 18 (pasiūlymai Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymui).

NUSPRĘSTA:

Pavesti J.Jurkui, V.Matuzui, S.Lapėnui ir A.Rimui išnagrinėti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus ir parengti išvadas šiuo klausimu (bendru sutarimu).

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas K. Rimšelis

 

 

Protokolą rašė komiteto padėjėja R. Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 01 16.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas