Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. sausio 15 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1-2.SVARSTYTA:

LR azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154 .

LR azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154A .

NUSPRĘSTA:

1. Projektų svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

3.SVARSTYTA:

LR įmonių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-156.

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką (pritarta bendru sutarimu).

 

4.SVARSTYTA:

LR miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-59.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti Seimo Aplinkos apsaugos komitetui (kaip pagrindiniam komitetui) rekomenduoti Miškų įstatymo projekto rengėjams įstatymo projektą patobulinti, atsižvelgus į Seimo Ekonomikos komiteto pasiūlymus:

1) Sukonkretinti valstybės institucijas dėl miškų valdymo ir apibrėžti jų funkcijas;

2) Išplėsti pateikto įstatymo projekto 6 str. "Miškų valstybinis valdymas ir Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūra" nuostatas;

3) Papildyti pateikto įstatymo projekto 2 str. nauja sąvoka "miško produkcija";

4) Papildyti 4 str. nauja 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

"4. Valstybės miškų įmonės ir valstybinių parkų direkcijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali įsigyti privačias miško valdas ar laisvą žemę miškui veisti ir kitoms miško reikmėms tenkinti."

5) Atsižvelgti į Seimo Teisės departamento ir kitus pateiktus pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Karbauskis.

 

5.SVARSTYTA:

LR energetikos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-212.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projektą atmesti, kadangi Energetikos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir nebėra svarstymo objekto.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Palionis.

 

6.SVARSTYTA:

LR saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir 14 straipsnio papildymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-213.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Projektą atmesti, kadangi Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir 14 straipsnio papildymo įstatymas 2001 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir nebėra svarstymo objekto.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Palionis.

 

7. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcizų įstatymo 51 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 52 straipsniu įstatymo projekto (Nr.IXP-214) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1.Komiteto išvados rengėjais paskirti P.Vilką, J.Budrevičių ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

8-10. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR baudžiamojo kodekso 81, 295, 3121 ir 3212 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-202), LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 2093, 224, 237, 2591 ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-203), LR baudžiamojo proceso kodekso 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-204) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1.Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, J.Razmą ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

11-12. SVARSTYTA:

Pasirengimas LR civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-242), LR administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 18914, 2141 straipsniais, 214(8), 221, 224, 239, 2411, 244, 2462, 2474, 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-243) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti A.Vazbį, S.Burbienę ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

13. SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Valstybės kontrolės 2000 m. lapkričio 22 d. sprendimo "Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" pirkėjų skolų, veiklos sąnaudų ir kitų klausimų tikrinimo rezultatų" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti D.A.Barakauską, V.Greičiūną ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

14. SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl IAB "Investicinės Kauno holdingo kompanijos" bankroto bylos" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti J.Palionį, J.Veselką ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

15. SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Lietuvos bankų asociacijos siūlymų" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvados rengėjais paskirti J.Palionį, S.Burbienę, komiteto patarėją V.Strimaitį ir padėjėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 01 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas