Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 01 15 dienos posėdį

1. Posėdyje apsvarstytas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (IXP-228). Įstatymo projektas parengtas, siekiant leisti LRT tarybai ir administracijai lanksčiau organizuoti LRT darbą, dėl to, kad būtų laisvai nustatomos optimalios transliuojamų radijo ir televizijos programų apimtys, atitinkančios realias LRT finansines galimybes, įveikti dabartinę kritinę situaciją. Įstatymo projekte siūloma panaikinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 4 straipsnio 4 dalį, reglamentuojančią LRT programų transliavimo trukmę. Balsų dauguma Komitetas pritarė pateiktam įstatymo projektui ir nusprendė siūlyti Seimui pataisos projektui pritarti.

2. Komitetas svarstė Seimo nario Artūro Vazbio įregistruotą pasiūlymą dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-26) 8 straipsnio 2 dalies. Siūlomame pataisos projekte nustatoma, kad Kalbos inspekciją steigia Kultūros ministerija. Anksčiau įregistruotame įstatymo projekte buvo įrašyta, kad Kalbos inspekciją steigia Teisingumo ministerija. Išklausę pasiūlymo teikėjo argumentų, Komiteto nariai visų balsais pritarė Seimo nario Artūro Vazbio pasiūlymui.
Naujausi pakeitimai - 2001 01 15.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas